Norske bedrifter meget tilfreds med revisorer og regnskapsførere

EPSI Norge har resultater fra en undersøkelse hvor kunder av revisjons- og regnskapsbyråene i Norge, er intervjuet i tidsrommet 28. april til 2. juni. Resultatene viser at begge bransjene har meget fornøyde og lojale kunder. To av tre norske bedrifter er meget godt tilfreds med sine revisorer og regnskapsførere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tallene fra denne studien viser at den gjennomsnittlige kundetilfredsheten blant revisjonsbyråene har hatt en liten tilbakegang sammenlignet med i 2013, men en indeksverdi på 76 på en skala fra 0 – 100, viser at kundene jevnt over fortsatt er svært fornøyd ifølge EPSI Norge, som er et markedsanalyseinstitutt.

Studien viser en fremgang for de større revisjonsselskapene, noe som gjenspeiles i tallene for den opplevde kvaliteten og verdi for pengene. De mellomstore og mindre revisjonsselskapene faller derimot noe tilbake.

Regnskapsførere kan på sin side notere seg en fremgang på kundetilfredsheten.
– Sammenlignet med øvrige bedriftsmarkedsmålinger så ligger bransjesnittene for revisjon og regnskap høyt, uttaler Fredrik Høst, daglig leder i EPSI.

Forventningene norske bedrifter har til både revisjons- og regnskapsbyråene er meget høye, samtidig så er det tydelig at leverandørene yter høy kvalitet i både sitt arbeid og i den servicen de tilbyr sine kunder. – Disse to bransjene evner å levere godt i forhold til forventningene og gjør det til en pris som oppleves som god, forteller Høst.

Resultatene stemmer godt overens med kundemålingen NARF fikk gjennomført i vinter av markedsanalyseinstituttet Ipsos MMI. Her oppnådde regnskapsfører en kundetilfredshet på 4,9 på en skala fra 1 til 6, som gir en indeksverdi på 78. Dersom kunden har behov for økonomisk rådgivning så viser MMI undersøkelsen at det er regnskapsfører de foretrekker å ta kontakt med. Høy kundetilfredshet er vanligvis høyt korrelert med preferanse og kundelojalitet. Her gir begge undersøkelsen høy score. Dette gir et godt utgangspunkt for å videreutvikle samarbeidet med kunden. Høy tilfredshet bidrar til at kunden i utgangspunktet er positiv og mottakelig for gode råd og innspill, fremholder Bjørn Myhrvold, leder for Marked i NARF.

Høye verdier på disse områdene er også med på å sikre en stabil kundemasse og positiv omtale fra eksisterende kunder til andre potensielle kunder, og med det en god markedsføringseffekt. Videre påvirker dette de økonomiske resultatene i positiv retning. Slike nøkkeltall er viktige styringsparametere på lik linje med økonomiske styringstall, sier Myhrvold.  

Mer informasjon om undersøkelsen fra EPSI Norge finner du her