Overskudd 2019 ble tidenes største bransjetreff

Jubileumskonferansen var en hyllest til regnskapsbransjen, utviklingen så langt og det som kommer, og ble en verdig markering av en stolt 50-årsjubilant.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Peer Veiby og Christine Lundberg Larsen delte ut prisen Årets Overskudd under festmiddagen. Foto: Facefirst

800 fremoverlente regnskapsfolk var samlet på The Qube på Gardermoen 3. og 4. september til Regnskap Norges jubileumskonferanse. Overskudd 2019 var pakket med foredrag, debatt, workshop, mingling og fest.

Digitalisering + bærekraft = sant 

Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge, åpnet ballet i bunad for et fullsatt publikum med temaet fremtidstro. – Det handler om å ta i bruk ny kunnskap, se muligheter og være løsningsorientert. Regnskapsførerne vil ha en viktig rolle i å skape lønnsomhet for næringslivet fremover. Det som ikke telles, teller ikke. 

– Regnskapsførerne har kompetanse til å lage struktur, dokumentere og rapportere HELE bildet. Slik vil de bidra til nye og lønnsomme forretningsmodeller. 

Fremtidens betalingsløsninger 

Nye og lønnsomme forretningsmodeller er avhengige av utviklingen i finansverdenen. Emma Tryti fra Vipps fortalte om fremtidens betalingsløsninger.  Vipps har hatt en enormt rask vekst. Det er betydelig vanskeligere å beholde en slik posisjon enn å ta den. Det stiller store krav til samarbeid med aktørene i verdikjeden. – Vipps jobber for et papirfaktura-fritt Norge. Det betyr blant annet bedre likviditet for bedriftene. I tillegg vil det ha en enorm miljøgevinst, sa hun. 

– På et år kommer vi til å ha fjernet 50 millioner papirfaktura. Det beste med det er å knekke samarbeidskoden. Dette er ikke noe vi hadde fått til på egenhånd. Det er noe vi har fått til i samarbeid med norske regnskapssystemer. 

Teknologi, mennesker og kunderelasjon 

Morgendagens vinnere forstår kundens behov og situasjon. Teknologi er bra, men ikke verdt noen ting om vi ikke tar det i bruk. Vi jobber vel så mye med de ansatte for å lære opp, skape trygghet og skape kompetanse, fortalte direktør i Amesto, Siri Nilssen, under panelsamtalen. 

– Det er avgjørende å tørre å være ute hos kunden, videreformidle innsikten fra regnskapet og få kunden til å føle seg trygg, sa Christine Lundberg Larsen. – Det å trene seg på å kommunisere denne og gi kundene noe de kan bruke er verdifullt.

Torben Thorbjørnsen, administrerende i Intunor, trakk frem viktigheten av å samhandle mer som bransje og fremstå mer som en enhet.

Paneldebatt under Overskudd 2019.

Foto: Facefirst

Still kunden de riktige spørsmålene og ta riktig betalt!

James Ashford hevder de fleste regnskapsførere ikke tar godt nok betalt til å kunne tilby det kunden faktisk er villig til å betale for.

Det er opplevelsen kunden har som er utslagsgivende. Om du har gjort det du skulle, men ikke orientert kunden om det, vet ikke kunden at du har gjort jobben. Oppdater kunden på veien, og vis at du bryr deg og forstår kundens situasjon. Det er det kunden din bryr seg om.

James Ashford på scenen.

Foto: Facefirst

– For å forstå må du stille spørsmål. Robotene vil erstatte oss om vi kun tenker på produksjon av regnskapet. Bruk de menneskelige egenskapene dine! Still de gode spørsmålene. Det starter med de personlige målene til kunden, sa Ashford.

Gi kunden riktig pris på tjenesten du skal levere. Finn målene til kunden, hindringer, hvor raskt det skal leveres og hvilken løsning kunden ønsker. Du må være lønnsom for å kunne levere verdi til kunden. Du må kunne investere i de rette systemene og den rette kompetansen for å gi den servicen som forventes.

– Ikke forhandle på pris! Om kunden hevder prisen er for høy, spør hvilken del av leveransen du skal ta vekk. Når kunden har en god opplevelse av det som leveres er det det som teller. Og du investerer i langsiktige kunderelasjoner.

Samarbeid er løsningen – regnskapsføreren sørger for struktur 

Et ord som gikk igjen under konferansen var samarbeid. – Sammen finner vi de gode løsningene, sa Christine Lundberg Larsen på konferansens siste dag.

Som bedriftenes nærmeste rådgivere vil regnskapsbransjen bidra i den grønne omstillingen, ved å veilede om krav og muligheter, skape struktur, dokumentere og rapportere, og gjennom det sikre bærekraftige og lønnsomme løsninger.

Gamle regler og standarder gjør omleggingsprosessen seig. I dag finnes det hverken en regnskapsstandard eller gode nok lover som forhindrer rovdrift på kloden. Her engasjerer Regnskap Norge seg i flere nettverk hvor det jobbes med konkrete problemstillinger knyttet til verdsetting og rapportering.

Et gjennomgående budskap hos samtlige av dem som delte noe fra scenen under Overskudd 2019 – Jubileumskonferansen var at morgendagens vinnere bruker teknologien smart og forstår kundenes behov. God kommunikasjon, samhandling og kundedialog blir essensielt fremover!