Prisutvikling for regnskap og bokføringstjenester

Statistisk sentralbyrå måler kvartalsvis utviklingen i priser på regnskap og bokføringstjenester.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Denne statistikken ble tidligere basert på en kategorisering hvor regnskap og bokføring ble innlemmet i en felles statistikk for forretningsmessig tjenesteyting. Systemet ble endret i 2007 og statistikker ble da basert på mer detaljert gruppering av NACE kodene (næringskodene). Regnskap og bokføringstjenester kunne derfor skilles ut som en egen kategori fra og med 2008.

Merk at statistikken sier ingenting om nivået på prisene og kan ikke brukes som grunnlag for prissetting av regnskapstjenester. Den er likevel nyttig da man får et godt bilde på den generelle utviklingen, og du kan vurdere hvorvidt byrået har økt prisene på egne tjenester i takt med bransjen forøvrig.

Prisutvikling i perioden 2008 til 2010
Gjennomsnittlig årlig prisstigning for regnskap og bokføringstjenester:

2008

2009

2010

6,3% 5,6% 3,6%

Til sammenligning var gjennomsnittlig årlig prisstigning for revisjonstjenester som følger:

2008 2009

2010

6,9% 3,8% 3,6%

Vi  ser at utviklingen er relativt lik, selv om regnskapsbransjen hadde en noe høyere prisstigning i 2009.

Pris og lønn
Økte priser er ofte en forutsetning for å kunne tilby høyere lønninger til de ansatte. Vi vet at lønnskostnader er den største utgiftsposten for regnskapsbyårer, slik det ofte er i kunnskapsbedrifter. NARF vil gjennomføre en ny lønnsundersøkelse i løpet av høsten og er spent på hvordan lønnsutviklingen har vært i forhold til prisutviklingen. Vi oppfordrer i denne sammenheng om å registrere e-postadressene til sine kolleger/ansatte slik at vi får samlet inn opplysninger om lønnsnivå fra flest mulig.

Undersøkelser om prisnivå
NARF får fra tid til annen spørsmål om prisnivået på regnskapstjenester, men vi har dessverre ingen opplysninger om pris. Problemet er at prisundersøkelser kan bli tolket som en mekanisme for å samordne eller koordinere prisnivået i bransjen. Vi risikerer å bli rammet av bestemmelsene i konkurranseloven (ulovlig prissamarbeid/kartell) og har derfor valgt å ikke gjennomføre en slik undersøkelse. 

Kilde pristabeller: SSB Prisindeks for bedriftsrådgivning, regnskap og revisjon
07071: Regnskap og revisjonstjenester, prisindeks (2006=100)(2006K1-2011K1)