Prisvekst måling fra Statistisk sentralbyrå - sterkest prisvekst for bedriftsrådgivning og regnskapstjenester

Statistis sentralbyrå melder om at prisene på bedriftsrådgivning var 4,9 prosent høyere i 2010 enn i 2009. For regnskapstjenester økte prisene med 4,2 prosent.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Prisene på bedriftsrådgivning var 4,9 prosent høyere i 2010 enn i 2009. Dette er den sterkeste årsveksten siden indeksserien ble startet i 2007. Fra 3. til 4. kvartal 2010 steg prisene med 1,5 prosent. For de andre indeksseriene har prisendringene vært sprikende.

Prisene på byggeteknisk konsulentvirksomhet gikk ned for andre kvartal på rad. Fra 3. kvartal sank prisene med 0,6 prosent. På grunn av økning i de to første kvartalene var prisene i 2010 likevel 3 prosent høyere enn i 2009.

Lav årsvekst for arbeidskrafttjenester

Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 steg prisene for arbeidskrafttjenester med 3,7 prosent. En nedgang i 3. kvartal 2010 førte derimot til at den årlige prisveksten kun ble på 3 prosent.

Endringer i prisene for juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting

Prisene for juridisk tjenesteyting var tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal 2010. I forhold til 2009, var prisene på juridisk tjenesteyting 3,8 prosent høyere i 2010.

Regnskaps- og revisjonsprisene økte med 3,2 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Veksten var høyest for regnskapsførerne, med 4,2 prosent. Revisorene hadde en vekst på 2,1 prosent. Årsveksten i 2010 viser at prisene for disse tjenestene var 3,6 prosent høyere enn i 2009.

Nedadgående trend for leiebilpriser

Bortsett fra en økning av prisene i 3. kvartal 2010, har leiebilprisene sunket siden sommeren 2009. Prisene i 2010 var 1,9 prosent lavere enn i 2009. Fra forrige kvartal har prisene gått ned med 1,5 prosent. Prisnedgangen var derimot kun gjeldende for bedriftskunder og utenlandske kunder. Private husholdninger opplevde en økning i leiebilprisene på 7,4 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010.

Stabile priser på rengjøringstjenester og arkitektvirksomhet

Tradisjonelt har prisene på rengjøringstjenester små endringer fra 3. til 4. kvartal. 2010 er intet unntak, og prisene viser kun en svak økning, på 0,2 prosent. I forhold til 2009 var prisene 3,7 prosent høyere i 2010.

Fra 3. til 4. kvartal 2010 har prisene på arkitektvirksomhet steget med 0,2 prosent. Sett på årsbasis var prisene i 2010 3,9 prosent høyere enn i 2009.

 

KILDE: SSB, 18. februar 2011