Regnskap Norge er her for deg

Nå gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Regnskapsbransjen tar vare på sine kunder – norsk næringsliv. På samme måte tar Regnskap Norge vare på sine medlemmer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Det er viktig å stoppe opp, og sikre at vi har all informasjon og ser hele bildet før vi tar beslutninger. Samtidig er det viktig å handle raskt.

Vi står alle i en krevende tid, både på jobb og privat. Situasjonen endrer seg raskt, og det flommer over av informasjon i alle kanaler. Mange erfarer at vi reagerer ulikt. Noen blir veldig redde, andre er kanskje litt vel avslappet. Selv merker jeg at jo mer opphisset stemningen blir, desto større behov har jeg for å puste med magen og ta det litt med ro.

Hvordan finne balansen i en utfordrende situasjon

Det gjelder å finne balansen. Vi tar sjelden gode beslutninger i en stresset situasjon. Når hjernen vår oppfatter fare settes en del funksjoner på pause og den går inn i en «figth or flight»-modus. I en normal situasjon håndterer vi 5–7 sanseinntrykk, i en truet situasjon kun 1–2. Det er derfor vi blant annet er så opptatt av trygge læringsmiljøer i skolen. Et barn som er redd klarer ikke ta inn alt det læreren formidler, og vil henge etter. Slike situasjoner kan det komme flere av i den nærmeste tiden.

I dagens situasjon er det viktig å stoppe litt opp, og sikre at vi har all informasjon og ser hele bildet før vi tar beslutninger. Samtidig er det viktig å handle raskt, slik at vi ikke kommer bakpå. Det er et dilemma jeg som leder kjenner på nå om dagen.

Bruk kreftene på løsninger, ikke kritikk

Vi mennesker er litt rare; når vi har det bra så forventer vi at det skal gå over. Men når ting er vanskelig, ja, da tenker vi at sånn blir det fremover. Derfor minner jeg meg selv, og de rundt meg, om at selv om situasjonen er krevende nå, så vil den gå over. Andre land viser positive tegn til at slike drastiske tiltak som Norge har iverksatt gir effekt.

Noen ganger, når ting er vanskelig, tar jeg meg selv i å bruke energi på å kjempe imot, istedenfor å akseptere tingenes tilstand. Nå må vi brette opp ermene og kjempe for å komme igjennom de neste ukene på best mulig måte. Jeg tenker det er unødvendig å bruke krefter på å kritisere hverandre og klage over situasjonen. Vi gjør alle vårt beste, og situasjonen er som den er. Det gjelder å holde fokus på å finne gode løsninger sammen. Vi tar de beste beslutningene vi kan på bakgrunn av den informasjonen vi har tilgjengelig. Ting endrer seg raskt, så noe som var en fornuftig vurdering den ene dagen, kan se feil ut den neste når man har fått ny informasjon.

Bedriftsnorge er avhengig av sin regnskapsfører

Dere medlemmer har det travelt nå. I tillegg til årsoppgjøret opplever dere et stort behov for hjelp ute hos kundene. Samtidig er nok noen urolige for at kundene vil ha mindre midler til å betale for disse tjenestene. Det er et annet dilemma; på den ene siden ønsker du å stille opp for kundene dine når de trenger det, på den andre siden må du sørge for at egen virksomhet går rundt.  

Regnskapsbransjen betjener over 400 000 kunder. Det betyr at ca. 70 % av norsk næringsliv bruker en regnskapsfører. På samme måte som syke innbyggere er avhengig av et fungerende helsevesen, er mange små og mellomstore bedrifter avhengig av hjelp fra regnskapsføreren.

Det er mye som står på spill, særlig for mange mindre bedrifter med små likviditetsreserver. For eksempel trenger de små bedriftene et oppdatert regnskap i møtet med banken for å søke om utvidet kassakreditt. I tillegg trenger de hjelp til å ta de rette grepene for å sikre videre drift de neste ukene og månedene. For mange ledere i små virksomheter er regnskapsføreren den eneste de kan diskutere disse tingene med.

Regnskap Norge kjemper for medlemmene

For Regnskap Norge er jobb nummer en å være tilgjengelig når du som medlem trenger vår hjelp og støtte. Vårt fokus er først og fremst å være tilgjengelig, og å gi rask og god respons. Vi må fortløpende kansellere alle våre fysiske arrangementer de neste ukene, og jobber på spreng for å lage gode digitale alternativer. Samtidig har vi fullt trykk på dialogen med Skatteetaten, Finansdepartementet og andre sentrale myndigheter for å etablere gode midlertidige rammevilkår for våre medlemmer og SMB-virksomhetene i Norge.

Regnskap Norge er en medlemsorganisasjon, og skal forvalte pengene på vegne av medlemmene på en god måte. Vi gjør alt vi kan for å redusere kostnadene og drive så effektivt som mulig i denne krevende situasjonen. På grunn av at vi nå må avbestille en del arrangementer på kort varsel, må vi betale hundre prosent for både lokalene og mat og drikke, som er en del av pakken. Samtidig må vi refundere kursbetalingen til kursdeltakerne. Det vil si at vi får alle kostnadene og ingen av inntektene.

I tråd med retningslinjene fra helsemyndighetene oppfordres våre ansatte til å jobbe hjemmefra så langt det går, og mange er hjemme med små barn som må passes på. Det betyr at vi har hundre prosent lønnskostnader, men noe redusert kapasitet. Mange av våre planlagte aktiviteter krever at vi er fysisk tilstede og jobber sammen. Mye blir nå satt på vent, selv om vi leter etter alternative løsninger.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt

Som leder kjenner jeg at situasjonen er skikkelig krevende. Nå gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Vi møter nøyaktig de samme utfordringene som deg som medlem. Vi skal ta vare på våre ansatte og alle våre medlemmer, og så må vi ta de nødvendige grepene slik at vi sammen kommer gjennom krisen.

Det gjelder å finne balansen. Samtidig som vi alle tar alvoret i situasjonen inn over oss, så har vi som nasjon godt med ressurser for å komme trygt igjennom krisen. Regnskapsbransjen består av robuste og kompetente mennesker som tar vare på kundene sine – på norsk næringsliv. På samme måte er vi Regnskap Norge her for deg som medlem.

 

Trenger du hjelp til faglige problemstillinger? Ikke nøl med å sende en e-post eller ringe fagsupporten vår.

E-post: fagsupport@regnskapnorge.no

Tlf.: (+47) 23 35 69 00 – Innvalg 2

 

Har du andre spørsmål? Send e-post eller ring medlemssenteret:

E-post: medlemssenter@regnskapnorge.no

Tlf: (+47) 23 35 69 00 – Innvalg 1

 

Er du leder i regnskapsbransjen og trenger noen å sparre med? Ledergruppen i Regnskap Norge står til din disposisjon. Send en mail eller ring en av oss. Vi er også tilgjengelige ut over kontortid:

Christine Lundberg Larsen, adm. dir
Tel: 45211552
E-post: christine.lundberg.larsen@regnskapnorge.no

Christian Engeskaug, økonomileder
Tel: 95172375
E-post: christian.engeskaug@regnskapnorge.no

Hilde Stensland Elvestuen, leder fagsupport/HR-ansvarlig
Tel: 97656801
E-post: hilde.elvestuen@regnskapnorge.no

Hanne Opsahl, leder kommunikasjon og næringspolitikk 
Tel: 91832710
E-post: hanne.opsahl@regnskapnorge.no

Nils Woie, leder kompetanseprodukter og tjenester
Tel: 45600250
E-post: nils.woie@regnskapnorge.no

Sverre Ravn Andreassen, leder medlemssenter
Tel: 41604521
E-post: sverre@regnskapnorge.no

Hans Christian Ellefsen, leder teknologi og innovasjon
Tel: 97610123
E-post: hans.ellefsen@regnskapnorge.no