Regnskap Norge gjør det enklere å rapportere på bærekraft

Regnskap Norge utvikler en nordisk standard for bærekraftsrapportering for SMB-markedet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Kaja Koppang, Hans Christian Ellefsen, Christine Lundberg Larsen og Lene N. Sundalskleiv er jublende glade for å ha fått midler til å utvikle en nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter.

Regjeringen foreslår å gi 100 millioner kroner til tiltak som skal fremme en mer sirkulær økonomi. Klima- og miljøminister Sveinung Rotnevatn forteller at Norge skal bygge et mer bærekraftig samfunn, og at løsningen er grønn vekst og bedre utnytting av ressursene.

Bravo! Regnskap Norge har i flere år rettet søkelyset mot sirkulærøkonomien. Det er derfor gledelig å se at regjeringen nå gir støtte til forskning og næringsaktører som satser sirkulært. Det har stor betydning for den felles europeiske grønne omstillingen.

Regnskap Norge utvikler en nordisk standard for bærekraftsrapportering for SMB

Jubelen står høyt hos oss for tiden. Regnskap Norge tildeles nemlig midler fra Nordic Innovation til å utvikle en nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter (NSRS).

Vi har bestandig stått i bresjen for SMB-markedet. Sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige (SRF) og Finland (TAL) i Nordic Accountant Federation (NAF), skal vi lage en standard som gjør det enkelt for de små å levere på bærekraft.

Du som regnskapsfører vil med standarden kunne bistå kundene med å rapportere på bærekraft, og på denne måten utvide tjenestespekteret ditt.

Standarden gjør det enklere å drive bærekraftig

En nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter vil bidra til klimanøytralitet, grønne investeringer og en sirkulær økonomi. Den vil sikre konkurransekraften til SMB-markedet.

NSRS forenkler overgangen til bærekraftige forretningsmodeller for SMB-markedet. For større selskaper vil det bli enklere å beregne klimapåvirkningen i hele verdikjeden. Investorer vil få et verktøy til å beregne klimarisiko. Standarden gir i tillegg myndighetene grunnlag til bygge et bærekraftig samfunn.

For regnskapsbransjen vil standarden åpne opp for nye forretningsmuligheter.

Nordisk merverdi

Dagens standarder for bærekraftsrapportering er utviklet med tanke på de store selskapene, og er vanskelige å overføre til de mindre bedriftene.

Vår standard tar hensyn til de små og mellomstore bedriftenes behov og situasjon, samtidig som den kan sidestilles med internasjonale og anerkjente standarder som TCFD, GRI og SDGD. Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi vil dessuten være et viktig element i standarden.

Regnskap Norge, TAL og SAF har allerede utviklet felles rammeverk for regnskap og lønn i de tre landene. Jeg er derfor sikker på at standardarbeidet vil dra stor nytte av dette suksessfulle samarbeidet.

Bærekraftsinformasjon er snart et krav

Mange store nordiske selskaper har satt seg dristige klimamål de siste årene. IKEA, Flokk, Asko, Norgesgruppen og Bergans ønsker å være klimanøytrale innen 5-10 år. Dette har stor innvirkning på alle de små leverandørene – regnskapsførerens kunder – som vil måtte forholde seg til store næringsaktørers klimamål.

Det betyr at alle nordiske virksomheter snart må dokumentere og rapportere på klimaavtrykk. Behovet for en nordisk rapporteringsstandard for små og mellomstore bedrifter har aldri vært større.

Vi er allerede godt i gang med planleggingsfasen, og har akkurat begynt arbeidet med standarden. Prosessen vil vi dele åpent med alle som er interesserte.

Jeg gleder meg til å lansere standarden i starten av 2021!

 

Hilsen

Christine