Regnskap Norges generalforsamling 2020

Årets generalforsamling var av det heldigitale slaget, med innlegg fra skattedirektør Holte og Bellamy fra Finanstilsynet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Skattedirektør Holte, administrerende i Regnskap Norge, Lundberg Larsen, og Bellamy fra Finanstilsynet i studio.

Årets generalforsamling ble holdt med Zoom, fra Regnskap Norges møterom og studio.

Før konstituering av foreningens 51. generalforsamling​ fikk vi innlegg i studio fra skattedirektør Hans Christian Holte og direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, Anne Merethe Bellamy.

Skatteetaten er avhengig av regnskapsbransjens tilbakemeldinger

Holte la i sitt innlegg vekt på regnskapsførerens viktige rolle. – Samarbeidet er sentralt for å få innblikk i det bedriftene sliter med. Regnskapsførerne er tett på næringslivet, og vet hvor skoen trykker. Innspill fra dere blir vektlagt! sa han.

Selv om bransjen er i utvikling, vil ikke samarbeidet med Skatteetaten endres. Våre samarbeidsarenaer håper Holte at fortsetter. Han beskrev Regnskap Norge som en saklig, konstruktiv og positiv samarbeidspartner på jakt etter løsninger.

– Det er en konstruktiv rolle dere spiller. Det er utfordrende i det offentlige rom. Dere er tydelige og det er positivt for den generelle samfunnsdebatten og for å få frem budskapet.

Skattedirektøren roste Regnskap Norge og la vekt på foreningens betydning for Skatteetaten og for oppgavene vi er felles om å lykkes godt med.

– Jeg håper vi beholder det gode samarbeidet, sa Hans Christian Holte og avsluttet med å takke for samarbeidet og ønske lykke til videre.

Regnskapsførerne er næringslivets gode hjelpere

Direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, Anne Merethe Bellamy, sa at særlig nå i krisetid – for tusenvis av bedrifter – har regnskapsførerne vist hvor viktige de er for norsk næringsliv og for å holde hjulene i gang. 

Det er et godt utgangspunkt. – Mens regnskapsbransjen er næringslivets gode hjelpere, er Finanstilsynets rolle å passe på at dere gjør en god jobb.

Bellamy roste bransjen for å ha vært gode på å ta i bruk ny teknologi. – Dere er en stor bransje, og endringer har vært en utfordring hele veien. Finanstilsynet ser derfor frem til å få på plass det moderniserte lovforslaget.

Finanstilsynet har i tillegg lagt frem forslag om egnethet og skikkethet hos styremedlemmer og eiere. Dette for å hindre at tilliten til autoriserte regnskapsførere svekkes når dette uteblir. 

Høsten 2019 ble dokumentbasert tilsyn gjennomført, og rapporten er nå publisert. 

– Lykke til med generalforsamlingen! Vi setter stor pris på samarbeidet i vår utøvelse av tilsynsrollen. Samarbeidet er preget av høy grad av tillit, avsluttet Bellamy.

Christian Engeskaug og Peer Veiby under generalforsamling i Regnskap Norge Økonomileder Christian Engeskaug og styreleder Peer Veiby i Regnskap Norge under Generalforsamlingen 2020.

Overordnede planer

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen så fremover etter en rask oppsummering av første halvdel av 2020 – hvor koronakrisen preget det meste. – Vi har opplevd et stort engasjement blant medlemmene og stor pågang til medlemssenter og fagsupport. Fremover vil vi ha fokus på å støtte medlemmene og være aktive næringspolitisk. 

Vårt formål er å skape overskudd gjennom kompetanse. Dette vil være vår ledestjerne fremover. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Styret nedsatte i oktober 2019 et vedtektsutvalg som fikk mandat til å vurdere muligheten for nye medlemsgrupper. Ideen er at utvidet adgang til medlemskap vil gi foreningen og bransjen større påvirkningskraft mot myndigheter, systemleverandører og andre relevante aktører. 

Alle medlemmer inviteres til å si sin mening på ekstraordinær generalforsamling 13. oktober i Oslo.

Vel blåst

Selv om vi gjerne skulle møtt alle på ordentlig, fungerte en heldigital variant av generalforsamlingen godt. Vi opplevde å ha god dialog med deltakere som ønsket å ytre seg, og at vekslingen mellom møterom og studio fungerte bra.