En kundeorientert og relevant regnskapsbransje

Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Helge Mass Andersen er klar for årsoppgjørets time.

En hektisk periode er i gang.

Den 21. januar gjentar vi suksessen fra tidligere, med «Årsoppgjørets time» – et gratis webinar for deg som jobber med forberedelse til årsoppgjøret.

Vi sender direkte fra vårt studio, for å gi deg oversikt over hva du må huske. 

Helge Mass Andersen gjennomgår krav i henhold til GRFS og bokføringsloven, periodisering og dokumentasjon, 59 viktige sjekkpunkter, nyheter om personvern, planlegging og kontrolloppgaver, og kritiske vurderingsposter. Kort sagt verdifull informasjon til deg som skal tilrettelegge et årsoppgjør i forkant av utfylling av skatteskjemaer. Videre gjennomgås dokumentasjonskravene fra A til Å til hele regnskapet.

Webinaret starter klokken ni og varer i cirka to timer.

Don’t miss out!

Kjersti, Richard og Knut i Regnskap Norge på besøk hos Skatteetaten

Oppfølgingsmøte hos Skatteetaten

Skattedirektoratet har invitert Regnskap Norge til å komme med innspill til Memo-prosjektet, som er Skattedirektoratets modernisering av merverdiavgiftsområdet.

Som første del av prosjektet vil skatteetaten rulle ut en ny portal for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Meningen er at 95% av søknadene skal kunne avgjøres umiddelbart.

Regnskap Norge har spilt inn at etaten også bør utvide muligheten til å mva-registrere virksomheter fra første krone, slik at næringsdrivende som ønsker det skal kunne beregne mva fra første faktura. Vi opplever at dette er en sak mange medlemmer er opptatt av, og vi fikk positive signaler fra Skattedirektoratet om at dette skal utredes. Det settes snarlig i gang en pilot på den nye registreringsløsningen, og planen er at den settes i full drift i løpet av året.

Den andre delen av prosjektet går ut på å utvikle en kjøps- og salgsmelding, hvor de næringsdrivende samtidig med levering av mva-melding skal rapportere kjøp og salg. Regnskap Norge har her pekt på at dette medfører en ekstra byrde for de næringsdrivende, og vi har fremhevet at også andre mindre inngripende tiltak bør utredes. Videre har vi spilt inn at dersom det innføres en kjøps- og salgsmelding er det viktig at systemet håndterer mindre avvik på en smidig måte, slik det ikke genereres unødvendige spørsmål og kontroller fra skatteetaten.

Det ser ut til at Skattedirektoratet har hensyntatt våre innspill om at hvis man først innfører en slik rapporteringsplikt må det også tilrettelegges for at de næringsdrivende, og våre medlemmer, må kunne få ut informasjon om virksomheten på en enklere måte fra skatteetaten. Det er bra!

Regnskap Norge vil være involvert i arbeidet fremover. Vi vil arbeide for at byrdene som påføres næringslivet blir minst mulig og for forenklinger der det er mulig.

Seminar på Høgskulen Vestlandet om utviklingen i bransjen

Tirsdag var jeg invitert til et fagseminar for de ansatte på økonomi og administrasjons-studiet på Høgskulen Vestlandet.

De var nysgjerrige på utviklingen i regnskapsbransjen, digitalisering og bransjens rolle i det grønne skiftet. Jeg viste tallene på omsetningsvekst, og at bransjen har utviklet seg i takt med ny teknologi.

Regnskapsbransjen har de siste årene blitt mer proaktiv og kundeorientert. Bransjen leverer i dag et mye bredere spekter av tjenester, fra tradisjonell regnskapsproduksjon, en rekke administrative tjenester knyttet til lønn og HR, og stadig flere regnskapsvirksomheter har utviklet seg til økonomiske rådgivere for sine kunder.

De digitale løsningene gir mulighet for et kontinuerlig oppdatert regnskap, at regnskapsfører og kunden har tilgang til den samme informasjonen i sanntid, og vi ser at det gir rom for en ny type dialog. Det oppdaterte regnskapet er betydelig mer relevant som styringsverktøy enn tidligere.

Responsen fra høyskolen var en erkjennelse av at man nok har hatt et vel negativt syn på utviklingen i regnskapsbransjen. Selv om en del av rutineoppgavene er i ferd med å bli automatisert, så vil det absolutt være behov for vår fagkompetanse i overskuelig fremtid.

Jeg opplever at den jobben Regnskap Norge gjør knyttet til det grønne skiftet er med på å vise at vår fagkompetanse er relevant også i fremtiden. Det ble et stort engasjement i salen når vi snakket om omstillingen til et bærekraftig næringsliv. Hvordan regnskapsbransjen sammen med finans spiller en betydelig rolle i å skape nye lønnsomme forretningsmodeller, hjelpe de grønne oppstartsselskapene å orientere seg innenfor lover og regelverk, påvirke regelverksutviklingen og ikke minst nye former for dokumentasjon og rapportering.

Konklusjonen for dagen var at det må satses mer på regnskapsutdanningen. Teknologi, kundekommunikasjon og bærekraft må inn som viktige deler av studiet i tillegg til de tradisjonelle regnskapsfagene.

Hilsen

Christine