Regnskapsførere er likere enn andre

Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Inntektsforskjellene i Norge har ifølge SSB økt siden 1986, men de er likevel lave i en internasjonal målestokk.

Mindre lønnsulikhet blant autoriserte regnskapsførere enn i befolkningen generelt 

Utgangspunktet for vår analyse er at vi ser på hvilke lønnsforskjeller vi finner i befolkningen generelt og sammenligner disse resultatene med lønnsforskjellene vi finner hos de autoriserte. Konklusjonen er at lønnsulikheten blant de autoriserte er betydelig mindre enn ellers i befolkningen.

Ulikheten har ligget stabilt, og det er generelt lav inntektsulikhet blant de autoriserte. Vi ser ingen tendens til at noen får en stadig større andel.  

Vår lønnsstatistikk for 2017 viser at lederlønningene er omtrent 1,3 ganger høyere enn gjennomsnittsnivået til en medarbeider. Til sammenligning viser en analyse fra Economic Policy Institute i 2014 at lønningene til toppsjefene i USAs 350 største bedrifter var 303 ganger høyere enn gjennomsnittsnivået til arbeiderne i deres industrier.

Fordeling av lønnsinntekter

En generell utfordring med lønnsforskjeller er at de har en tendens til å forsterkes dersom alle lønnsmottagere får det samme prosentuelle tillegget. Dette henger sammen med at prosentsatsen vil gi ulik uttelling avhengig av hvor mye man allerede tjener. Vi ser at det er blant de 10 prosentene med lavest lønn og de 10 prosentene med høyest lønn at vi finner de største avvikene. Ellers er utvikling og vekst i lønnsnivåer relativt jevnt fordelt når beløpene korrigeres for inflasjon.

Les mer om lønnsforholdene blant autoriserte regnskapsførere