Resultater kvalitetskontrollen 2020

Kontrollresultatene viser fremgang, både for ordinære kontroller og etterkontroller. Kvalitetsutviklingen har fortsatt, også under korona.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er gjennomført totalt 254 kvalitetskontroller i 2020, der 26 var oppfølgingskontroller fra tidligere år. Det er gledelig å se at resultatutviklingen er positiv, også i et ellers svært krevende korona-år. Andelen godkjente etter ordinære kontroller er nær 86%, mens det for etterkontrollene er 81%. Til sammenligning var tilsvarende andel året før på 83% og 77%.

Ordinære kontroller som ikke er godkjent går til ny kontroll (etterkontroll) i 2021, mens ikke godkjente etterkontroller oversendes til foreningens Disiplinærutvalg.

Fokusområder og mangler

Som i 2019 har oppfølging av hvitvaskingsregelverket vært et særskilt fokusområde. Der det har vært mangler er dette et område som har utpekt seg. Her er det viktig at vi jobber bevisst og målrettet fremover. Fra Regnskap Norges side innebærer det informasjonstiltak og ytterligere kurstilbud, i tillegg til videreutvikling av malverk og hjelpemidler.

Øvrige områder med flest mangler er:

  • Kravet om å vurdere de av oppdragsgivers interne rutiner som er vesentlig for oppdragsutførelsen
  • Gjennomføring og dokumentasjon av overordnet intern kontroll og kontroll av medarbeider
  • Periodiske regnskapsrapporter; mangelfulle kommentarer og/eller overholdelse av avtalt frekvens
  • Virksomhetens risikovurdering

Innsikten fra kvalitetskontrollen bringer vi med oss i vår produkt- og tjenesteutvikling. Som kvalitetshevende tiltak er det bl.a. utarbeidet en veiledning i oppfølging av punktene, i tillegg til at tematikken gjennomgås i kurs.

Det er også mulighet for medlemmene til å få individuell veiledning fra annen erfaren regnskapsfører.

Les mer om veiledningstjenesten.

Veiledning også i kontrollsituasjonen

Selv om formålet med kvalitetskontrollen er å etterse at regnskapsbransjen og medlemmene har tilstrekkelig kvalitet, gir den også mye veiledning og nytte tilbake til dem som blir kontrollert. Ifølge evalueringen etter kontrollen gir de kontrollerte en score på 5,6 av 6 mulige på spørsmålet om kontrolløren bidro med gode råd og veiledning underveis.

Vi er videre opptatt av at de kontrollerte skal sitte igjen med en god opplevelse av selve kontrollsituasjonen. Også her gir de kontrollerte gode tilbakemeldinger; med en score på fem eller mer på alle parametere. Det gir en stor og fortjent anerkjennelse til alle våre dyktige kontrollører. Aller høyest scores det på kontrollørens faglige kompetanse (5,5), disponering av tiden (5,4) og vennlighet og imøtekommenhet (5,6).

Honnør til kontrollørkorpset

Til sammen er det 32 kontrollører som har gjennomført kvalitetskontrollene i 2020. Alle er erfarne autoriserte regnskapsførere og medlemmer i Regnskap Norge.

Kontrollørene gjør en utrolig viktig innsats for hele regnskapsbransjen, og utfører ikke bare kontroll, men er også med å løfte kvaliteten gjennom den kompetansen som overføres i dialogen med de kontrollerte.

I fjor måtte kontrollørene hanskes med omlegging fra stedlige til digitale kontroller. Dette ble håndtert på en imponerende måte. Det tilkjennegis også av evalueringen blant de kontrollerte, som ga kontrollørene 5,1 i score for gjennomføringen digitalt.

 

Se Astrid Tveters gjennomgang av kvalitetskontrollen under Regnskap Norges årsmøte. Om nøkkeltall, utviklingstrekk, tiltak og planer fremover: