Sammen er vi sterkere!

Lokale og globale nettverk gir styrke og kan gjøre en forskjell. Som en del av noe større øker vi påvirkningskraften vår og gevinsten for hver enkelt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Glade regnskapsførere fra ERFA Sunnmøre

Etterspørselen etter virksomhetenes klimainformasjon er øker, og vi som bransje må være oppdatert. De største selskapene er allerede i gang med omstillingen for å bli klimanøytrale, og det får konsekvenser for alle de små underleverandørene, som er vår bransjes kunder.

Når de store selskapene leverer sine bærekraftsrapporteringer og klimaregnskap, trenger de tilsvarende informasjon fra alle sine underleverandører. Som regnskapsfører for mange av disse leverandørene er det naturlig at vi bruker vår fagkompetanse for å samle data, sette det i system og lage rapporter.

De regnskapsførerne som er i gang med å tilegne seg kunnskap om bærekraftig business og rapportering, får et forsprang når det gjelder å være en relevant rådgiver og skape nye inntektskilder.

Global nettverkskampanje

Som medlem i det internasjonale nettverket Accounting Bodies Network (ABN) deltar Regnskap Norge denne uken i en global kampanje for bransjen vår, initiert av HKH prins Charles’ prosjekt, Accounting for Sustainability (A4S).

Sammen med de andre regnskapsorganisasjonene, som representerer 2,5 millioner regnskapsaktører, løfter vi vårt felles ansvar og forplikter oss til å styrke regnskapsbransjens bidrag – når stadig flere virksomheter må rapportere på og dokumentere sin ressursbruk og miljøpåvirkning.

Fellesskapet har styrke, noe Geir Høydalsvik også påpeker nedenfor i sitt bidrag til denne ukens hilsen; om de lokale nettverkene våre – ERFA-gruppene. 

Når 1 + 1 blir mykje meir enn 2

Regnskap Norge har eit stort antal ERFA-grupper i organisasjonen. ERFA-gruppene sitt formål er erfaringsutveksling og ei av gruppene er ERFA-gruppe Sunnmøre. Gruppa består av 17 leiarar i rekneskapsbedrifter på Sunnmøre og ønskjer seg no fleire medlemer. Gruppa er open for alle som ønskjer å dele erfaringar – og motta erfaringar frå andre.

Denne veka hadde ERFA-gruppa det eine av sine fire medlemsmøte i året, og medlemene sjølv seier dette om kvifor dei deltek i ERFA-gruppa:

  • Utvida fagleg miljø utanfor kontoret der ein kan lære og dele erfaringar med andre.
  • Tryggheit der du kan lene deg på dei andre dersom noko skulle tilstøyte kontoret.
  • Som dagleg leiar er du ofte åleine om same problema som dei andre har. I ERFA-gruppa kan du dele tankar, ord og handlingar.
  • Du får stadfesting på om du er på rett veg eller ikkje når du diskuterer dei store spørsmåla.

Når dyktige rekneskapsførarar deler sine beste tips så blir det vinn-vinn for alle. Så ønskjer du å bli ein betre rekneskapsførar, så er oppfordringa frå sunnmøringane: Bli medlem i ei lokal ERFA-gruppe. Meld di interesse hos erfa@regnskapnorge.no.

 

Faglig fellesskap, kompetansedeling og sparringspartnere er goder du kan hente i et nettverk. Utad står vi sterkere sammen og har mulighet til å påvirke gjennom synlighet og en felles stemme.

 

Hilsen
Christine