Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag

Regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Martha McPherson, leder for Green Economy and Sustainable Growth på Institute for Innovation and Public Purpose, sammen med Christine Lundberg Larsen på konferansen Urban Future

Denne uken besøkte jeg ERFA Trøndelag Sør. Vi så på utviklingen i bransjen og regnskapsførerens rolle fremover, og kom selvfølgelig inn på skiftet fra lineær til en sirkulær økonomi.

Tusen takk for engasjementet deres og alle gode tilbakemeldinger. Det er godt å se at den viktige rollen vi kan ta i dette skiftet er med på å løfte troen på at regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover!

Årlig har ERFA Trøndelag Sør en to-dagers samling, hvor de blant annet møter næringslivet i regionen. Neste samling skal holdes i Orkland, hvor flere bedrifter er kommet langt i arbeidet med sirkulærøkonomi. Hovedtemaet for ERFA-gruppen i år vil være nettopp sirkulærøkonomi, og de vil møte bedrifter som allerede jobber med dette – både for å lære og vise at de engasjerer seg.

Det blir spennende å følge ERFA Trøndelag Sør – og hele bransjen – fremover, etter hvert som bransjens rolle blir enda tydeligere.

Hvordan jobbe sirkulært og lønnsomt?

Onsdag kveld deltok jeg i panelsamtale om bærekraft og sirkulærøkonomi under New Urban Economics – Circularity and Beyond. Vi snakket om hva som må til for at vi skal klare å drive bærekraftig OG lønnsomt. 

Vi må telle og sette verdi på det som betyr noe. Hvilken verdi har det å hindre forurensning, å produsere mindre avfall og ta vare på miljøet? Dette må inn i regnskapet for at det skal lønne seg. Vi må jobbe mer helhetlig og de ulike sektorene må jobbe sammen.

Dagens politikk og regelverk står i veien, men vi er på vei! Mens ingeniørene kan se på produksjonsmetoder, kan vår bransje se på hva som må med i regnskapet og hva som må til for at regelverket skal spille på lag i en sirkulær økonomi.  

Konferansen Urban Future samler entusiastiske «city changers» fra hele verden, og panelsamtalen ble arrangert av Circular Norway, Rethinking Economics, NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon, og Natural State. 

Siste disiplinærutvalgmøte før sommeren

Disiplinærutvalget i Regnskap Norge hadde tirsdag sitt siste møte før sommeren. Hittil i år har Disiplinærutvalget behandlet 11 saker. De fleste av disse er oversendt fra Kvaliteskontrollutvalget.

Disiplinærutvalget er foreningens organ for behandling av disiplinære saker mot medlemmene i første instans. Utvalget behandler klager fra medlemmers kunder og andre som har berettigede interesser å ivareta, herunder foreningens styre og Kvalitetskontrollutvalget.

Fra venstre: Simon Dahl, leder Ingebjørg Harto og Liv Valentinsen.

Fra venstre: Simon Dahl, leder Ingebjørg Harto og Liv Valentinsen.

Innkalling til generalforsamling

Fredag sender vi ut innkalling til generalforsamling i Regnskap Norge. Jeg håper de som har anledning benytter muligheten til å komme på generalforsamlingen og Årsmøtet.

Håper å se deg!

 

Hilsen

Christine