Vi gjør alt vi kan for å levere det dere medlemmer trenger nå

Vi informerer fortløpende på hjemmesiden, tilrettelegger for tettere dialog med medlemmene, og utarbeider kundebrev. Vi har også dialog med myndighetene og konkurransetilsynet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Mange møter foregår via Teams for tiden. Både med og uten barn.

Vi har stedlige og digitale arrangementer, kurs og samhandlingsplattformer. Nå erfarer vi at de mulighetene teknologien har gitt oss i løpet av de siste årene virkelig kommer til sin rett. Og mange som har vært skeptiske til å ta i bruk de nye vertøyene, har raskt måtte sette seg inn i dem nå. Dessverre får vi sett mindre til hverandre IRL, og krisen vi er i gir oss liten mulighet til å dele de gode opplevelsene sammen, i samme rom.

Det må vi ta igjen når dette er over!

Overskudd 2020 avlyses

Vi hadde sett frem til å møte dere på den viktigste regnskapskonferansen i Norge, men mange av oss vil måtte bruke all tid og ressurser til å stable oss på bena igjen når høsten kommer – med fullt fokus på virksomhetens drift og de ansatte som utgjør virksomheten.

Styret i Regnskap Norge besluttet i styremøte 18. mars 2020 å avlyse Overskudd 9.–10. september 2020, gitt den usikkerhet vi alle er rammet av knyttet til koronaviruset.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Overskudd 2021, som vil bli arrangert 14.–15. september!

Regnskap Norges Facebook-gruppe

Den digitale dialogen bringer oss nærmere hverandre i disse dager. Vi håper mange av dere blir med i facebook-gruppen Koronasituasjonen – for medlemmer i Regnskap Norge. Her poster vi nyhetsartikler og endringer, og oppfordrer alle medlemmer til å løfte sine utfordringer og diskutere med hverandre.

Dialogen gruppen skaper gir oss mulighet til å være tettere på, og fange opp innspill fra dere. Vi etterstreber å svare på spørsmål knyttet til problemstillinger situasjonen vi er i reiser, og oppfordrer også dere til å svare hverandre når dere kan.

Vi følger utviklingen løpende og kjenner at det er et enormt informasjonsbehov i bransjen og i næringslivet. Vi jobber på spreng for å få publisert relevant informasjon, og har et økt trykk av henvendelser. Vi ønsker å svare alle, og mange av oss har ekstra lange dager for at vi skal få ut all informasjon. Vi kjenner også på presset, men gjør alt vi kan for å levere det dere medlemmer trenger nå.

Kundebrev

Mange av dere har kunder som trenger informasjon om hva som gjelder denne tiden. Vi vil tilrettelegge informasjon som dere enkelt kan sende kundene deres. Dette sendes ut i neste uke.

Myndighetsarbeid

Vi jobber opp mot myndighetene for å påvirke til gode tiltak som gagner bransjen og næringslivet i krisen vi står i. Vi orienterer dere fortløpende om arbeidet på vår samleside om koronasituasjonen.  

I dialog med Konkurransetilsynet om Vismas markedsdominans

Før jul ble vi gjort kjent med at Visma hadde kjøpt aksjemajoriteten i PowerOffice. Dette skapte sterke reaksjoner blant mange medlemmer, og flere ga uttrykk for at Visma sin stadig økende dominans har uheldige konkurransemessige konsekvenser.

Vi tok tilbakemeldingene på største alvor, og gjennomførte i begynnelsen av januar en spørreundersøkelse for å kartlegge markedsforholdene i bransjen. I tillegg leide vi inn juridisk bistand, og det ble opprettet dialog med Konkurransetilsynet.

I slutten av februar gjennomførte vi et videomøte med tilsynet. I dette møtet presenterte vi resultatene fra undersøkelsen, og formidlet vår bekymring knyttet til Visma sin agering i markedet. Hva utfallet blir vet vi ikke ennå, men du kan være trygg på at vi har gjort en betydelig innsats for å ivareta dine interesser i denne saken.

Ta vare på hverandre!

Hilsen

Christine