Visma har fått meldeplikt

Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen i studio under podcast-innspilling.

Vedtaket om Vismas opplysningsplikt kom som resultat av et langsiktig arbeid fra vår næringspolitiske avdeling. På bakgrunn av grundig kartlegging og dokumentasjon av konkurransesituasjonen lykkes det denne gangen å få et møte med Konkurransetilsynet. Vi opplevde at de nå tok våre bekymringer på alvor og har sett behovet for å følge nøyere med på utviklingen.

Vi har i flere år fulgt utviklingen i markedet for regnskapssystemer tett, og har tatt opp konkurransesituasjonen med Konkurransetilsynet tidligere. Med foretakssammenslutningen mellom Visma og PowerOffice ble problemstillingen aktualisert igjen.

Denne gangen ble vi hørt, og opplysningsplikten innebærer at Konkurransetilsynet definitivt har rettet oppmerksomheten mot markedet for salg av regnskapssystemer, og kan gripe inn mot fremtidige oppkjøp dersom det forverrer konkurransesituasjonen.

Frister til besvær og begrepsforvirring hos NAV

Mange av dere er frustrerte over fristen for å søke kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere, og det med god grunn. Når begrepskompetansen og forståelsen for hva som kreves i søknadsprosessen uteblir, gjør vi det vi kan for få myndighetene til å forstå hvorfor fristene ikke strekker til og kommer med løsningsforslag.  

Regnskap Norge har jobbet for å få avklart hvilket periodiseringsprinsipp som skal legges til grunn i søknader om kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere. NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at alternativer kan videreføres. 

Når arbeidssituasjonen blir så krevende at mange i regnskapsbransjen har utfordringer med å ferdigstille beregningene slik at de næringsdrivende kan søke innen fristen, rammes mange hardt og ufortjent.

Vi har forsøkt overfor NAV å få fristen utsatt, men fått avslag. Vi har derfor henvendt oss til Arbeids- og sosialdepartementet, men foreløpig ikke fått svar.

Vi orienterer dere så snart vi hører noe, men det må uansett jobbes med utgangspunkt i at fristen forblir 31. mai.

Regnskap Norge-podden er lansert!

I første episode snakker jeg med Kristin Clemet om koronaviruset og hvordan det har rammet norsk næringsliv. Vi ser særlig på hvordan koronautbruddet og tiltakene har påvirket driften til små og mellomstore næringsdrivende.

Regnskap Norge-podden er for deg som er interessert i regnskap, økonomi og næringsliv. Vi legger ut ny podkast annenhver mandag, og det kommer flere spennende gjester fremover. De to neste er vår styreleder Peer Veiby og skattedirektør Hans Christian Holte.

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify.

Hør Regnskap Norge-podden på PC.

 

Hilsen

Christine