1. juli 2015 blir leasing/leie av elbil i lengre avtalte perioder enn 30 dager og omsetning av batterier til elbil mva-fritatt.

Endringen gjelder også eksisterende leasingforhold.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er besluttet at leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift blir mva-fritatt fra og med 1. juli 2015. Med leasing menes i denne sammenheng utleie av el-bil hvor leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager.

For eksisterende leasing/leieforhold hvor lovendringen skjer inne i en faktureringsperiode antar NARF at man må anvende to fakturalinjer - én for perioden frem til 1. juli 2015 som inkl\uderer mva og én for perioden fra og med 1.juli 2015 uten mva-beregning.

Batteri til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift blir også mva-fritatt fra samme tidspunkt. Fritatt omsetning skal dokumenteres med salgsdokument eller annen dokumentasjon hvor det fremgår at batteriet skal installeres i et kjøretøy som bare bruker elektrisitet til fremdrift.

NARF presiserer at endringene er fritak - ikke unntak - slik at utleier vil ha fradragsrett for mva på sine relevante kostnader.

Lenke til Skatteetatens omtale

Lenke til lovendring

Lenke til forskriftstekst

Lenke til kongelig resolusjon

Lenke til NARFs høringssvar