Avgiftslettelser for reindriftsnæringen

Fra 1. juli 2018 gjelder nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for mva for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er gjort endringer som medfører at en virksomhet som driver med reindrift kan kjøpe inntil fire eller åtte (avhengig av organisasjonsform) snøscootere eller ATVer per to-årsperiode til bruk i reindriftsnæringen uten å betale engangsavgift for disse, samtidig som virksomhetene også får fradragsrett for inngående mva på kjøpene. Fradragsretten gjelder også mva ved reparasjon og drift av kjøretøyene.

De aktuelle reglene finnes i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 tredje ledd og engangsavgiftsforskriften § 4-13.

Regjeringens nyhet om saken finner du her.