Avgiftslettelser for reindriftsnæringen

Fra 1. juli 2018 gjelder nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for mva for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringen.

Del

Det er gjort endringer som medfører at en virksomhet som driver med reindrift kan kjøpe inntil fire eller åtte (avhengig av organisasjonsform) snøscootere eller ATVer per to-årsperiode til bruk i reindriftsnæringen uten å betale engangsavgift for disse, samtidig som virksomhetene også får fradragsrett for inngående mva på kjøpene. Fradragsretten gjelder også mva ved reparasjon og drift av kjøretøyene.

De aktuelle reglene finnes i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 tredje ledd og engangsavgiftsforskriften § 4-13.

Regjeringens nyhet om saken finner du her.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs