Beløpsgrenser mva - politisk budsjettenighet

NARF har fått gehør for vårt brev av 15. oktober 2014 til Stortingets finanskomite vedrørende endring av beløpsgrenser for mva-registrering og mva-fritak for privat import.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I den offentliggjorte budsjettenigheten mellom H, FrP, V og Krf skrotes forslaget om økt registreringsgrense for mva-registering. NARF har gått tydelig ut som en nøytral aktør og forklart de uheldige konsekvensene av forslaget. NARF tar budsjettpartnernes enighet til etterretning og arkiverer saken under vellykket politisk arbeid og mediearbeid.

Forslaget om økt beløpsgrense for mva-fritak ved privat import er kraftig redusert, men foreslås økt til 350 kroner inkludert frakt m.m. Med omtrentlige fraktkostnader på 80 kroner innebærer budsjettforslaget en reell økning av fritaksgrensen med 70 kroner.

Reduksjonen i forhold til opprinnelig forslag tar vi som en seier for arbeidet NARF og andre aktører har nedlagt i saken, men at det skjer en reell økning av grensen demper gleden.

Årsaken til at vi ikke har nådd fullt frem i denne saken skyldes trolig prestisje – politikerne har nå forstått alvoret og konsekvensene, men det er tydeligvis for politisk smertefullt å skrote et forslag som fire av fire budsjettpartnere har gått til valg på. Med det som utgangspunkt er NARF fornøyd med vårt arbeid – mirakler må andre ta seg av.

NARF ser at vi må trekke lærdom av disse sakene og jobbe aktivt videre for å være tidlig på banen med konsekvensvurderinger av regelendringsforslag – både overfor politiske partier og embetsverk. Målet må være å luke ut uheldige eller svakt utredede forslag på et tidlig tidspunkt, før det er for sent å snu.

NARFs brev av 15. oktober 2014 til Stortingets finanskomite