Betaling av mva 10. juni - det kan søkes om betalingsutsettelse

Ordning med betalingsutsettelse etter søknad kommer i stedet for ny og allmenn fristutsettelse. Ordningen vil gjelde generelt for skatte- og avgiftskrav ut 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forslag til revidert nasjonalbudsjett ble det foreslått en innføre en midlertidig ordning som gjør det mulig å søke utsettelse med betaling av merverdiavgift, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og særavgifter. I tillegg ble det foreslått å redusere forsinkelsesrenten til 6 %. Forslaget var foreslått å gjelde fra 1. juli.

Regnskap Norge har jobbet for en generell betalingsutsettelse for mva for 1. og 2. termin, men vi påpekte at dersom ordningen med forenklet søknad innføres er det helt avgjørende at den også omfatter 1. og 2. termin, og dermed gis virkning fra senest 10. juni. Finansdepartementet har hørt på argumentene her, og sendt et brev til Stortinget hvor departementet anmoder om hurtigbehandling av ordningen slik at mva-betalingene også kan omfattes av søknad om utsettelse.

Stortinget har allerede førstegangs behandlet lovvedtaket som skal til. Vedtaket vil bli endelig vedtatt 8. juni. Finansdepartementet jobber parallelt med nødvendige forskriftsbestemmelser.

Midlertidig ordning ut 2020

Detaljene i ordningen er ikke klare enda. Det er varslet at ordningen vil bli midlertidig frem til 31. desember 2020, og at det stilles vilkår om at næringsdrivende ikke har ubetalte forfalte krav fra før 29. februar 2020.

Det ligger også an til at forsinkelsesrenten blir redusert til 6 % allerede fra senest 10. juni. Næringsdrivende som får innvilget betalingsutsettelse får dermed beregnet renter på kravet. I praksis vil derfor en betalingsutsettelse bare gjøre at skatteetaten ikke vil starte innfordring.

Skatteetaten har foreløpig lagt ut noe informasjon om ordningen. Skatteetaten sier her at de om kort tid vil legge ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan det kan søkes om betalingsutsettelse etter den nye ordningen. 

Enkel og ubyråkratisk ordning?

Regnskap Norge vil gi Finansdepartementet honnør for at de har tatt til seg at det er avgjørende at ordningen er på plass før 10. juni. Vi vi allikevel påpeke at vi mener en generell utsettelse av betalingsforfall uten at renter beregnes ville vært bedre. Vår oppfatning er at svært mange næringsdrivende er i en situasjon hvor det er behov for betalingsutsettelse, og rentekravet kan i verste fall i seg selv være det som slår bena vekk under ellers levedyktige virksomheter.

Vi er også spent på å se hvordan søknadsordningen vil bli. Vi håper den blir enkel og ubyråkratisk!