Betydelig økt risiko ved å være mva-representant for visse næringsdrivende fra 1. juli 2013

Etter dagens regelverk kan en mva-representant begrense sitt ansvar gjennom at representanten selv påfører mva og sin informasjon på salgsbilaget. Representanten blir i henhold til praksis kun ansvarlig for de bilag han selv har påtegnet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at utenlandske næringsdrivende selv skal utstede fullstendig salgsdokumentasjon med angivelse av mva og representantens informasjon.

Konsekvensen av at representanten ikke har siste hånd på salgsbilaget er at representanten ikke kontrollerer til hvilken konto merverdiavgiften betales. Representanten har heller ikke kontroll på omfanget av representasjonen eller om han faktisk får all oversendt salgsdokumentasjon.

Problemet er særlig alvorlig ved representasjon for næringsdrivende hjemmehørende i land hvor Norge ikke har avtale om inndriving av skatter og avgifter, fordi representanten her vil ha fullt økonomisk ansvar.

Til tross for at NARF har tatt opp disse problemene i vårt høringssvar av 22. april 2013, har ikke regjeringen foreslått begrensinger i ansvar eller andre endringer som kompenserer for at representanten mister sitt eneste styringsinstrument.

NARF stilte også i åpen høring i Finanskomiteen 16. mai 2013 hvor vi gjorde oppmerksom på problemene med forslaget, og at disse ikke var berørt i Prop. 150 LS (2012-2013) som kom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013.

NARF sender i dag et brev til Finansdepartementet med konkrete spørsmål i forhold til hvordan det nye lovforslaget skal forstås og praktiseres.

Inntil disse spørsmålene er avklart vil NARF f.o.m. 1. juli 2013 fraråde representantoppdrag for næringsdrivende hjemmehørende i land hvor Norge ikke har inngått gjensidig avtale om inndriving av mva. Dette gjelder:

  • følgende 12 EU-land: Tyskland, Østerrike, Luxemburg, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Bulgaria, Romania, Slovakia, Kypros
  • resten av verden inkl store handelspartnere som USA, Russland, Kina, Sør-Korea

Det finnes også uavklarte spørsmål i forhold til representantoppdrag for næringsdrivende hjemmehørende i land hvor Norge har inngått gjensidig avtale om inndriving av mva, men disse er ikke av en slik art at vi fraråder representantoppdrag.

Norge har slik avtale med

  • følgende 15 EU-land: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia Tsjekkia og Malta.

Vi har anmodet Finansdepartementet om å prioritere vår henvendelse. 

Lenke til NARFs høringssvar

Lenke til NARFs brev til Finansdepartementet