BFU med spørsmål om justeringsreglene for mva

Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

En kommune som får overdratt et vann- og avløpsanlegg kan overta justeringsrett for inngående merverdiavgift på anlegget. Et anlegg som utbygges i flere etapper over flere år ble ansett som flere kapitalvarer. Justeringsperioden for hver kapitalvare løper fra det blir gitt midlertidig brukstillatelse. For deler av anlegget som var tatt i bruk uten brukstillatelse, ble justeringsperioden likevel ansett å løpe fra anlegget ble tatt i bruk.

Les mer:

Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter (PDF)

 

KILDE: BFU 22/11