Bruk av bitcoins - skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser

Skatteetaten ga 11.11.2013 en prinsipputtalelse om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved bruk av bitcoins. NARF ønsker å fremheve at prinsipputalelsen representerer Skatteetatens syn og at den ikke inneholder vurderinger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten mottar løpende spørsmål fra publikum og media knyttet til skatte- og avgiftsrettslig behandling av bitcoin.

Vi vil nedenfor kort redegjøre for etatens tilnærming til den skatte- og avgiftsmessige behandlingen.

Skatt

Bitcoin er betegnet som "virtuell valuta" og har mange likhetstrekk med vanlige valutaer, selv om den ikke faller inn under definisjonen i valutaloven. Gevinst ved omsetning av bitcoins beskattes med 28 prosent. Gevinsten blir vurdert ut fra verdien av bitcoins ved kjøps- og salgstidspunktene. Bitcoins som eies ved årsskiftet er formuesskattepliktig.

Merverdiavgift

Omsetning av bitcoins er ordinær avgiftspliktig omsetning av elektroniske tjenester. Unntaket for betalingsmidler kommer ikke til anvendelse (mval. § 3-6 d).

Lenke til saken på Skatteetatens nettside