Dom – legitimasjon for fradragsrett for mva

Oslo tingrett har avsagt en dom om kjøpers legitimasjon for fradragsrett i de tilfeller hvor kjøper selv utsteder salgsdokumentasjon på vegne av selger etter bestemmelsene i bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd bokstav e.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kravene som i praksis stilles til dokumentasjon for fradragsrett for inngående merverdiavgift er at bokføringsforskriftens bestemmelser om salgsdokumentets innhold er fulgt og at kjøper ikke har foranledning for å sjekke selgers mva-forhold ytterligere.

Sagt med andre ord: så lenge fakturaen ser ”grei ut” gir den legitimasjon for kjøpers fradragsrett, med mindre kjøper har kunnskap om misligheter.

Når kjøper utsteder salgsdokumentasjon etter bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd bokstav e er det stilt krav om at kjøperen, ved jevnlig å ta utskrift fra Enhetsregisteret eller lignende, skal dokumentere om selgeren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Dommen gjaldt et transportselskap som utstedte salgsdokumentasjon for en flåte tilknyttede selvstendig næringsdrivende tjenesteleverandører (budbil). Transportselskapet utstedte all salgsdokumentasjon for transportoppdragene tjenesteleverandørene utførte for transportselskapet med merverdiavgift. Transportselskapet gjorde så fradrag for denne merverdiavgiften som inngående merverdiavgift i sitt eget avgiftsregnskap på grunnlag av denne salgsdokumentasjonen.

Enkelte av tjenesteleverandørene manglet mva-registrering. Transportselskapet sjekket ikke tjenesteleverandørenes mva-status før sentralen utstedte salgsdokumentasjon på vegne av disse med mva.

Transportselskapet ble ikke hørt med at formelt korrekt salgsdokument ga legitimasjon for fradragsrett, når transportsentralen selv hadde utarbeidet salgsdokumentasjonen, og gjort en mangelfull jobb i så måte.