Endret innleveringsfrist for RF-0009 (skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon)

Korrigert kompensasjonsmelding kan leveres frem til og med onsdag 21.02.2018.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Både Skatteetaten  og Altinn har gått ut på sine hjemmesider og orientert om forlenget frist for levering av RF-0009 som følge av driftsforstyrrelsene i Altinn mandag 12. februar. Altinn skriver følgende:

"Som følge av driftsforstyrrelser i Altinn 12.02.2018 har enkelte kommuner og virksomheter hatt problemer med å innlevere RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon for sjette periode (november – desember 2017), eventuelt for hele kalenderåret 2017, innen leveringsfristen.

For disse virksomhetene vil det være mulig å levere kompensasjonsmeldingen i form av en korrigert kompensasjonsmelding frem til og med onsdag 21.02.2018.

Skriftlig revisorattestasjon for kompensasjonskravet må innsendes skattekontoret ved brev eller e-post. Skattekontoret vil kontakte virksomhetene om fremgangsmåten for innsending av revisorattestasjon når den korrigerte meldingen mottas.

Vi kjenner foreløpig ikke til hvorfor det gis en spesifikk ny dato for RF-0009 og ikke for alminnelig mva-melding (RF-0002). 

Se for øvrig vår nyhet om de tekniske problemene i Altinn og konsekvenser av dette.