Endringer i merverdiavgiftsregelverket med virkning fra 1. januar 2013

Merverdiavgiftsendringene som ble varslet i statsbudsjettet er nå gjennomført

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De viktigste endringene er:

  • Fjerning av vei- og banefritaket
  • Reinnføring av refusjon av merverdiavgift for utenlandske transportører ved grenseoverskridende transport 
  • Reglene om merverdiavgift og omregistreringsavgift foreslås harmonisert
  • Reduksjon av omregistereringsavgiften

Vi viser til vår tidligere artikkel om endringene.