Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom

Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt nye regler for frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet ga 4. juli 2014 en melding i saken anledning som ble publisert 7. juli 2014. Lenke til meldingen finner du nedefor.

Meldingen omhandler de nye reglene som innebærer at kravet til søknad blir fjernet for allerede avgiftsregistrerte utleiere, og at det er tilstrekkelig for å anses frivillig registrert for det enkelte leieforholdet at dette blir behandlet som merverdiavgiftspliktig. Videre omtales de nye reglene om virkningstidspunktet for den frivillige registreringen.

Meldingen omtaler også om de nye registreringsreglene har betydning for reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør og reglene om justering av inngående avgift.

Lenke til SKD-melding 5/14