Fakturering ved nyregistrering i Merverdiavgiftsregisteret

Når grensen for registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret overskrides, skal det beregnes MVA fra og med den faktura som medførte registreringsplikt. Samtidig kan virksomheten ikke fakturere med MVA før den er registrert. Dette kan løses på to måter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Av registrert revisor Tommy Johnsen og statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Jan Terje Kaaby, NARF

Den ordinære grensen for næringsdrivende for registrering i merverdiavgiftsregisteret  er kr. 50.000 i løpet av en 12 måneders periode (merverdiavgiftsloven § 2-1 (1)).

Den faktura (det salgsdokument) som gjør at virksomheten kommer over grensen på kr. 50.000 skal avgiftsberegnes i sin helhet. Det samme gjelder alle andre fakturaer etter dette. Utfordringen er at virksomheten ikke har adgang til å fakturere inklusive merverdiavgift før den er registrert i Merverdiavgiftsregisteret (merverdiavgiftsloven § 15-14 (1)). Desto lengre tid registrering tar, jo mer problematisk blir denne situasjonen.

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 07.02.12 kommet med to mulige løsninger på dette:

  • Selger utsteder fakturaer uten merverdiavgift, men tar forbehold ovenfor kjøper om å etterfakturere merverdiavgift etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Etter registreringen utsteder selger en tilleggsfaktura på merverdiavgiften, med en referanse til den første fakturaen. En kopi av den første fakturaen bør vedlegges.
  • Selger utsteder fakturaer uten merverdiavgift, men tar forbehold ovenfor kjøper om å etterfakturere merverdiavgift etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Etter registrering utsteder selger kreditnota for den første fakturaen, samtidig som det utstedes ny faktura inklusive merverdiavgift.

Begge løsningene tilfredsstiller bokføringsreglenes krav til salgsdokument og kreditnota, se særlig bokføringsforskriften § 5-1 og § 5-2-8, samt GBS 1 Utstedelse av kreditnota.

På spørsmål til Skattedirektoratet har NARF fått opplyst at akseptable fremgangsmåter for fakturering i forbindelse med registrering i Merverdiavgiftsregisteret er uttømmende beskrevet i nevnte uttalelse. Andre fremgangsmåter vil ikke kunne aksepteres,

NARF har i en henvendelse til Skattedirektoratet bedt om en vurdering av forenklinger i forbindelse med registreringsprosessen, slik at næringsdrivende slipper etterfølgende korreksjoner for å få utfakturert riktig merverdiavgift. I tillegg ønskes raskere behandling av registreringssøknader.