Feil i mva-loven - frivillig registrering

I forbindelse med endring av mva-loven (i kraft 1. juli 2014) er det sannsynligvis gjort feil som har ledet til uriktig vedtatt lovtekst

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Av merverdiavgiftsloven § 15-4 første ledd kan det se ut til at avgiftssubjekt som er frivillig registrert for utleie av bygg eller anlegg skal levere omsetningsoppgave en gang i årlig og at oppgaveterminen er kalenderåret.

Dette skyldes trolig at man ikke har sjekket henvisninger i lovverket ved innføring av nytt tredje ledd i mval § 2-3, samt renummerering av tidligere § 2-3 tredje ledd til nytt fjerde ledd.

Flyttingen av tidligere § 2-3 tredje ledd til fjerde ledd har også som konsekvens at foreninger som har til formål å bygge og vedlikeholde skogsvei skal ha ordinære 2-månedlige oppgaveterminer – ikke årlig oppgavelevering som før lovendringen.

Feilene er vedtatt som formell lov og NARF antar at de derfor også vil ha rettsvirkning som formell lov inntil lovendring finner sted.

NARF vil melde fra om feilen til Finansdepartementet med forslag om at det utarbeides en oversikt over alle henvisninger til bestemmelser i mva-loven, slik at man eliminerer muligheten for fremtidige feil av denne art.