Forskrift nr. 117 - Endring ved innføring av avgiftsplikt på utleie av fritidseiendommer

Finansdepartementet har endret forskrift nr. 117, slik at utleie av fritidseiendommer til avgiftspliktige næringsdrivende som omsetter overnattingstjenester, kan omfattes av registreringsordningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra 1. januar 2008 innføres det merverdiavgiftsplikt ved næringsmessig utleie av fritidseiendom og formidling av slike tjenester med lav merverdiavgiftssats på 8 prosent.

Finansdepartementet har endret forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (nr. 117), slik at utleie av fritidseiendommer til avgiftspliktige næringsdrivende som omsetter overnattingstjenester, kan omfattes av  registreringsordningen.

Endringen er gjennomført ved at siste ledd i forskriftens § 1 er opphevet.