Fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftsplikt på omsetning av utvinningstillatelser

Finansdepartementet mener at det ikke skal beregnes merverdiavgift på omsetning av utvinningstillatelser på norsk sokkel. Fortolkningsuttalelsen opprettholder dagens rettstilstand.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har gitt en fortolkningsuttalelse om beskatningssted for omsetning av utvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen. Etter norsk rett beror dette på om tjenestene er fjernleverbare eller stedbundne. Hvis tjenestene anses som fjernleverbare, så skal de beskattes der hvor mottakeren er hjemmehørende. Hvis omsetningen av slike utvinningstillatelser anses som stedbundne tjenester, vil beskatningsstedet skje der den faste eiendommen, som utvinningstillatelsen gjelder, befinner seg. Departementets oppfatning er at omsetning av utvinningstillatelser er stedbundne. Den norske kontinentalsokkelen er utenfor merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde. Etter departementets syn skal det dermed ikke beregnes merverdiavgift på omsetning av slike utvinningstillatelser. Dette samsvarer også med rettstilstanden i andre land.

Les uttalelsen her