Fradragsrett for inngående merverdiavgift ved parkering

Fra 1. juli 2001 ble parkeringsvirksomhet avgiftspliktig. Fradragsretten for inngående merverdiavgift på parkeringsutgifter vil avhenge av bruken av bilen, det vil si om parkeringen skjer som ledd i person- eller varetransport.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
I uttalelse 18.01.02 legger Skattedirektoratet til grunn at parkering knytter seg til bilbruken som sådan, og dermed slik at den avgiftsmessige behandlingen avgjøres ut fra samme vurderinger som bilkostnader for øvrig.
Det betyr full avskjæring av fradragsretten når det gjelder utgifter til parkering av biler registrert som personkjøretøy (personbiler), jf mva-loven § 22 første ledd nr 3, jf § 14 annet ledd nr 5.
For andre kjøretøyer (varebiler, kombinerte biler mv) vil det være fradrag for merverdiavgiften i den utstrekning parkeringen skjer i forbindelse med frakt av varer.
Parkeringsplass i forbindelse med utleie av fast eiendom 
Uttalelsen tar også for seg det tilfellet der parkeringsplass inngår som del av et utleieforhold for fast eiendom. Om dette sier Skattedirektoratet at fradragsretten for registrert leietaker vil følge de alminnelige bestemmelsene for fradrag i forbindelse med leie av fast eiendom. Er utleier frivillig registrert etter forskrift 117 og vilkårene for fradrag er til stede for leietaker, vil det gis fullt fradrag også for den del av leien som refererer seg til parkeringsplassene. 

Les Uttalelsen fra Skattedirektoratet