Grenseoverskridende transport mval § 6-28

Skattedirektoratet korrigerer tidligere uttalt regelforståelse

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet ga 16. mars 2011 Finansdepartementet en redegjørelse for regelverket rundt grenseoverskridende transport. Redegjørelsen avvek fra praksis før ikrafttredelse av ny merverdiavgiftslov med hensyn til reglene som om fakturering i henhold til ett transportdokument og såkalt samtrafikk (flere transportdokument med krysshenvisninger) ved grenseoverskridende transport.

Finansdepartementet bygget på Skattedirektoratets redegjørelse i et brev til Norges Lastebileieres Forbund.

Skattedirektoratet har nå endret synspunkt. Skattedirektoratet har ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor den opprinnelige redegjørelsen ga uttrykk for praksisendring og det gis heller ikke noen begrunnelse for hvorfor Skattekontoret nå mener at praksis skal være uendret.

Nedenfor forsøker vi kortfattet å definere rettsforståelsen til skattedirektoratet:

Hva er grenseoverskridende transport: Transport som foregår mellom sted i Norge og sted i utlandet, eller motsatt, og: - er knyttet til ett transportdokument, eller - foregår i flere etapper og er knyttet til flere transportdokumenter med visse vilkår om krysshenvisninger (samtrafikk).

Hva er kabotasje: Kabotasje i Norge er transportoppdrag mellom steder i Norge utført av utenlandsk transportør. (Reglene om adgangen til og omfanget av kabotasjetransport behandles ikke her)  Kabotasjetransport kan være: - en selvstendig innenlands transport, eller - en innenlands deletappe av en internasjonal transport (samtrafikk).

Hvilke transportører er registreringspliktige i Norge (forutsatt at omsetningsgrense m.m er oppfylt): - Alle norske og utenlandske transportører som utfører transport mellom steder i Norge. - Alle norske og utenlandske transportører som utfører transport mellom sted i Norge og sted i utlandet, eller motsatt.

Når kan en transportør fakturere sine transporttjenester mva-fritt, jfr mval 6-28: - Transportetapper som faktisk krysser grensen til eller fra Norge kan faktureres mva-fritt. - Deltransporttjenester (samtrafikk) mellom steder i Norge som utføres av norsk eller utenlandsk transportør, når transportøren fakturerer varemottakeren, varesenderen eller en utenlandsk transportør, utenlandsk speditør.

Når kan en transportør ikke fakturere sine transporttjenester mva-fritt, jfr mval 6-28: - Deltransporttjenester (samtrafikk) mellom steder i Norge som utføres av norsk eller utenlandsk transportør, når transportøren fakturerer norsk speditør.

Her finner du lenke til skattedirektoratets korrigering

Her finner du lenke til skattedirektoratets opprinnelige uttalelse