Høring - Forslag om endringer av representantordningen i merverdiavgiftsloven

Finansdepartementet foreslår å oppheve representantordningen for næringsdrivende fra visse EØS-land

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forslaget går ut på at plikten til å være registrert ved representant ikke skal gjelde avgiftssubjekter som er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring mv. av merverdiavgiftskrav.

Norge har per i dag inngått slike avtaler med følgende land i EØS-området: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland og Malta.

Høringsfristen er 30. september 2015

Lenke til høringssaken