Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner

Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift. Regnskap Norge er positive, men har kommentert tre begrensende vilkår.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet foreslår i et høringsnotat å innføre mva-fritak for elektroniske utgaver av tidsskrift og elektroniske bøker på visse vilkår.

I dag har man mva-fritak ved omsetning av trykte tidsskrift og bøker, men 25 % mva ved omsetning av elektroniske tidsskrift og bøker. Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift uavhengig av distribusjonsform.

Regnskap Norge har gitt høringssvar i saken og er positiv til forslaget, men har særlig kommentert tre begrensende vilkår for det foreslåtte fritaket for elektroniske tidsskrifter.

Vi mener det er uheldig å stille vilkår om at det må foreligge et fritatt trykt tidsskrift for at en elektronisk utgave skal oppnå fritak. Samfunnsutviklingen går i retning av økt digitalisering og forslaget om at det må foreligge et fysisk tidsskrift virker hverken miljøvennlig eller fremtidsrettet.

Vi mener videre at det er uheldig at tidsskrift som inneholder noe lyd og/eller film er foreslått å falle utenfor fritaket. Vi mener noe lyd og video bør tillates og har også tatt opp avgrensningsproblematikk ved lenking til eksterne kilder.

Endelig har vi tatt opp at vi mener det er uheldig med en såkalt «smitte-regel» for samleabonnement som gjør alt avgiftspliktig dersom et av tidsskriftene er avgiftspliktig. Vi mener man må kunne vurdere mva-fritak og prise enkelttidsskriftene også i et samleabonnement.

Høringssaken 
Regnskap Norges høringssvar