Høringsuttalelse: Ny klagenemndsordning for skatt og mva

NARF avga 28. juli 2014 en høringsuttalelse vedrørende ny klagenemndsordning for skatt og mva.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementets høringsnotat inneholder både forslag NARF stiller seg positivt til og forslag som reiser en viss rettsikkerhetsmessig bekymring.

I korte trekk stiller NARF seg positivt til forslaget om:

  • at klageforberedelse og skriving av innstilling til klagenemnda flyttes til en annen enhet en den som har fattet opprinnelig vedtak.
  • at klagenemndas uavhengighet lovfestes
  • opprettelse av landsdekkende nemndsstruktur
  • at Finansdepartementet oppnevner nemndsmedlemmer etter forslag fra bransjeorganisasjoner - at lekmannselementet fjernes

NARF er mer kritisk til forslagene om organiseringen av klagenemnda. Dette gjelder forslag om:

  • at klagenemnda ikke skal spesialiseres, men at de samme nemndsmedlemmer behandler både skatt og mva
  • rullering av nemndsmedlemmer
  • to-trinns klagebehandling med hhv 3 og 5 nemndsmedlemmer. NARF ønsker ett trinn og 5 medlemmer

NARF har også knyttet bemerkninger til hvordan klagenemndas uavhengighet skal sikres, faglig nivå hos medlemmene og godtgjørelse.

Lenke til NARFs høringsuttalelse

Lenke til Finansdepartementets høringsnotat

Lenke til høringssaken på Finansdepartementets sider