Høyesterettsdom - "Myk infrastruktur" og kun riving er ikke en kapitalvare

Høyesteretts flertall kom til at prosjektering og riving alene ikke kunne anses som en kapitalvare. Dersom riving og nybygging hadde vært én entreprise uttaler Høyesterett at det kunne stilt seg annerledes.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kort om saken

Mandal kommune skulle oppføre nytt kulturhus på bebygget eiendom som lå i et heleid datterselskap. Eiendommen ble overført til kommunen under riving av gammelt bygg og før start av oppføring av nytt bygg. Riving og nyoppføring gikk slag i slag, men rivingsavtalen var inngått av datterselskapet, mens oppføringsavtalen var inngått av kommunen.

Spørsmålet var om allerede utført arbeid på overdragelsestidspunktet var å anse som en "kapitalvare" slik at justeringsrett/plikt kunne overtas av kommunen.

Høyesteretts flertall kom til at prosjektering og riving alene ikke kunne anses som en kapitalvare. Dersom riving og nybygging hadde vært én entreprise uttaler Høyesterett at det kunne stilt seg annerledes.

NARFs vurdering av dommen og konsekvenser

NARFs fagteam har gjennomgått dommen (dissens 4-1) og vi betrakter flertallets standpunkt som formalistisk. Vi mener mindretallet har gjort en mer praktisk rettet vurdering hvor helheten i avtalene og transaksjonene vektlegges i større grad.

Dommen skaper fallgruver for næringsdrivende som overdrar fast eiendom i en planleggings og rivningsfase. Næringsdrivende som foretar endring i eierskapet til en fast eiendom før det eksisterer en kapitalvare risikerer innlåsing av betydelige mva-beløp som det ikke vil kunne oppnås fradrag for.

Hva bør du gjøre for å unngå problematikken?

Et generelt råd for å unngå overføring av justeringsrett/plikt er å bestemme og opprette endelig eierstruktur før noe arbeid foretas. Å opprette holdingstruktur hvor det opprettes et single purpose selskap for hvert bygg, er generelt sett en god ide. Ved salg/omstruktureringer er det dermed ikke fast eiendom som flyttes, men selve single purpose selskapet.

Lenke til dommen