Høyesterettsdom av betydning for merverdiavgiftsplikten ved postordresalg fra utlandet

Høyesterett har i Ifi OY Fotolabb dommen vurdert selskapets "tilknytning" til Norge i forbindelse med merverdiavgiftsplikten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I dommen legges det til grunn at levering av varer ved forsendelse til forbrukers postkasse, betaling til norsk bankkonto mv. innebærer en tilknytning som tilsier at salget er å anse som innenlands omsetning. Følgen er at 200-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer som kjøpes fra utlandet ikke er relevant, men at selskapet er avgiftspliktig for denne omsetningen på lik linje med norske virksomheter.

Avgjørelsen bygger på at vareomsetningen i dette tilfellet faktisk skjer i Norge og ikke i Finland. Dersom salget ikke hadde blitt ansett som norsk innenlandsk omsetning ville salg av varer under 200 kronersgrensen blitt helt uten merverdiavgift. Staten har med dette fått fastslått at postordreselskap som er så rettet inn mot det norske markedet som dette selskapet er, må registrere seg i det norske avgiftsmanntallet og betale merverdiavgift av omsetningen. Det avgjørende for resultatet var en helhetsvurdering av hvor tett omsetningen var knyttet til Norge og at en kjøpsrettslig vurdering tilsa at levering ble ansett for å foreligge i forbrukers postkasse.

Det er viktig å presisere at dommen ikke gjelder 200-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer som kjøpes fra utlandet slik enkelte andre medier har hevdet. 

Dersom tilknytningen for et utenlandsk postordreforetak ikke er av en slik karakter som i denne saken, vil det fortsatt være importreglene og 200 kronersgrensen som avgjør om merverdiavgift skal betales eller ikke.

Dommen er tilgjengelig for ikke abonnenter av lovdata i en begrenset periode, klikk her.