Ikrafttredelse av endringer i regelverket for mva-representanter. Brev fra Finansdepartementet

Fra 1. juli 2013 endres regelverket for mva-representanter. NARF har sendt brev til Finansdepartementet for å avklare grensene for representanters ansvar. NARF mottok svar fra Finansdepartementet i dag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NARF stilte Finansdepartementet 5 helt konkrete spørsmål i brev av 21. mai 2013. Spørsmålene er knyttet til samspillet mellom den avtalemessige reguleringen av forholdet mellom utenlandsk næringsdrivende og norsk representant, og da konkret til hvilket ansvar representanten har etter merverdiavgiftsloven i tilfeller hvor den utenlandske næringsdrivende ikke følger bestemmelsene i representasjonsavtalen.

Finansdepartementets svarbrev berører i svært begrenset grad problemstillingene NARF har tatt opp. NARF har fått mange henvendelser rundt problemstillingene både fra egne medlemmer og andre små og store aktører i markedet. Interessen viser et klart behov for avklaringer rundt representanters rammevilkår.

NARF synes det er beklagelig at vi ikke har fått de ønskede anklaringer før lovendringen trer i kraft 1. juli 2013. NARF vil følge opp problemstillingene videre og vurdere om det er behov for et møte med Finansdepartementet for å få synliggjort og presisert problemstillingene ytterligere.

 

Finansdepartementets svarbrev finner du her

Lenke til NARFs høringsbrev og NARFs brev til Finansdepartementet finner du her