Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

Høyesteretts dom av 19. februar 2010 ga en stiftelse medhold i at utleie av boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål var omfattet av kompensasjonsloven.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Basert på resultatet i dommen har Skattedirektoratet foretatt en nærmere avgrensning av kompensasjonsretten til private eller ideelle virksomheter som oppfører slike boliger.

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

KILDE: Uttalelse fra Skattedirektoratet av 7. juni 2010.