Konkursboers fradragsrett og oppgavebehandlingen av tap på utestående fordringer

I en uttalelse omtales konkursboets fradragsrett for mva på fellesanskaffelser når konkursdebitor kun har delvis avgiftspliktig omsetning og hvem som kan innberette korreksjon for utestående fordringer som er konstatert tapt etter konkursåpning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Konkursboers fradragsrett

Et konkurs- eller dødsbo er avgiftspliktig for omsetning og uttak etter konkursåpning eller dødsfallet i den utstrekning dette ville vært avgiftspliktig på debitors eller avdødes hånd.

I Merverdiavgiftslovens § 8-7 første ledd er det presisert at fradragsretten for inngående merverdiavgift i konkurs er delt mellom konkursdebitor og konkursboet med åpningen av bobehandlingen som skjæringspunkt. Konkursboet skal registreres på eget nummer i Merverdiavgiftsregisteret med virkning fra konkursåpningen.

Det er de alminnelige bestemmelsene om fradragsrett som gjelder også for konkursbo. 
Fradragsretten for inngående merverdiavgift må derfor vurderes ut fra merverdiavgiftsloven § 8-1, 
jf. § 8-2 for fellesanskaffelser. For sistnevnte anskaffelser vil det være fradragsrett tilsvarende den 
antatte bruken av anskaffelsene i den avgiftspliktige delen av virksomheten.  

Det er de alminnelige bestemmelsene om fradragsrett som gjelder for konkursbo. Fradragsretten må vurderes ut fra merverdiavgiftsloven § 8-1, jf. § 8-2 for fellesanskaffelser. For sistnevnte anskaffelser vil det være fradragsrett tilsvarende den antatte bruken av anskaffelsene i den avgiftspliktige delen av virksomheten. I avgiftsmessig sammenheng er konkursboet en fortsettelse av konkursdebitors virksomhet.

Bobestyrers honorar er avgiftspliktig og utgjør inngående merverdiavgift for konkursboet. Konkursboet kan fradragsføre den inngående avgiften i samme omfang som konkursdebitors fradragsrett før konkursen, dvs. fradragsrett i samme utstrekning som debitor ville hatt ved egen avvikling av virksomheten. Konkursboets fradragsrett er etter dette ikke avhengig av at boet har hatt egen avgiftspliktig omsetning.

Hvem kan innberette korreksjon for utestående fordringer som er konstatert tapt etter konkursåpning

Utenom konkurs skal tapet tas med i omsetningsoppgaven i den termin tapet er endelig konstatert, se Merverdiavgiftshåndboken, 7. utgave, pkt. 15-1.2.3.

Skattedirektoratet mener at det er konkursdebitors omsetningsoppgave som skal tapskorrigeres. Selv om tapet ikke er endelig før etter konkursåpning, knytter tapet seg til omsetning i konkursdebitors virksomhet før konkursåpning. Tapet gjelder med andre ord ikke konkursboet omsetning av debitors beslaglagte aktiva. Den korrigerte merverdiavgiften skal tas med på en tilleggsoppgave for den terminen konkurs ble åpnet.

Les mer:

Konkurs og merverdiavgift – konkursboers fradragsrett samt oppgavebehandlingen av tap på utestående fordringer

 

KILDE: Skattedirektoratets fellesskriv av 3. oktober 2011