Kravet om "effektuert leiekontrakt" fjernes med tilbakevirkning – Skattedirektoratets fellesskriv 16.1.2014

Finansdepartementet har i prinsipputtalelse av 17. desember 2013 pålagt Skattedirektoratet å trekke tilbake sin praksisendring vedr effektuert leiekontrakt i melding SKD 8/11

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringen gjelder vilkårene for tilbakegående avgiftsoppgjør for næringsdrivende som er frivillig registrert i merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg, jfr mval § 2-3 første ledd.

NARF har tidligere publisert Finansdepartementets prinsipputalelse her

Lenke til skattedirektoratets omtale av sin prinsipputtalelse