Lempeligere praksis ved innvilgelse av tollkreditt

Kredittverdige foretak fra EØS-land hvor Norge har avtale om innkrevingsbistand skal få tollkreditt uten krav om sikkerhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tollkredittordningen går ut på at foretak kan få utsatt betaling av påløpt toll, merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved innførsel. Det kan kreves sikkerhet for disse kravene. Tollmyndighetene har i større grad krevd sikkerhet fra utenlandske foretak enn norske foretak. De fleste norske foretakene har fått innvilget tollkreditt uten krav om sikkerhet. Nå skal også kredittverdige utenlandske foretak fra EØS-land som Norge har bistandsavtale med, få tollkreditt uten krav om sikkerhet.

Finansdepartementet endrer derfor skattebetalingsforskriften slik at det legges til rette for en lempeligere praksis, samtidig som Toll- og avgiftsdirektoratet endrer sine retningslinjer. Den nye ordningen vil tre i kraft 1. november 2013.