Merverdiavgiftsloven § 3-2 – unntatte helsetjenester kan også omsettes fra andre enn autorisert helsepersonell

Det kan ikke oppstilles noe absolutt krav om at helsetjenester omfattet av unntaket kun kan bli omsatt fra autorisert helesepersonell eller under kontroll og tilsyn av slikt personell. Et eksempel er beredskapstjenester fra Norges Røde Kors.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Skattedirektoratets fellesskriv datert 24. november 2010 vises det til Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 18. november 2010 hvor det framgår at det ikke kan oppstilles noe absolutt krav om at helsetjenester omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-2 kun kan bli omsatt fra autorisert helsepersonell eller under kontroll og tilsyn av slikt personell, jf. helsepersonelloven § 5.

Uttalelsen endrer et tidligere standpunkt inntatt av Skattedirektoratet, se direktoratets brev av 5. mars 2008 til Skatt øst.