Merverdiavgiftsloven endres etter at NARF oppdaget feil

NARF oppdaget 26. januar i år feil i merverdiavgiftslovens bestemmelser om oppgaveterminer for flere typer frivillig registrering og meldte fra om dette til Finansdepartementet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet kunngjør i fellesskriv av 7. april 2015 at merverdiavgiftsloven vil bli endret i tråd med NARFs forslag.

Skattedirektoratet har gitt skattekontorene beskjed om å behandle oppgaveterminer som før feilen oppstod, ved lovendring 1. juli 2014 – det vil altså ikke bli praktisert endring i reglene om oppgaveterminer fra 1.juli 2014 og frem til rettting av loven finner sted.

Feilen skyldes at man ved lovendringen 1 .juli 2014 ikke har sjekket henvisninger i lovverket (fra mval § 15-4 første ledd) ved innføring av nytt tredje ledd i mval § 2-3, samt renummerering av tidligere § 2-3 tredje ledd til nytt fjerde ledd.

Lenke til NARFs opprinnelige nyhetssak av 26. januar

Lenke til Finansdepartementes brev av 4. februar til NARF