Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Det er innført en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. For 2010 er det bevilget 50 mill. kr. til ordningen. Søknadsfristen er satt til 15. oktober.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Vær oppmerksom på følgende:

  • Gjelder for byggearbeider igangsatt etter 1. januar 2010
  • Anlegget må være ferdigstilt og revisorattestert regnskap skal følge søknaden
  • Minstegrense på 15 000 kroner
  • Elektronisk søknad sendes www.idrettsanlegg.no
  • Søknadsfrist 15. oktober 2010
  • Omfatter lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemiddeler, men ikke et krav om at det er tildelt midler

Les mer om søknadsprosedyren mv.:

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2010