MVA - eksempler på elektroniske tjenester privatpersoner må betale merverdiavgift av

Fra 1. juli skal det betales merverdiavgift ved nedlasting av elektroniske tjenester mot betaling, uavhengig av om tjenesten kjøpes fra tilbyder etablert i Norge eller utlandet. Ordningen skal gi like konkurransevilkår for norske og utenlandske tilbydere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift skal ligge hos tilbyderen av elektroniske tjenester. Regelendringen fører derfor ikke til ekstra arbeid for kjøpere av disse tjenestene.

De utenlandske tilbyderne kan registrere seg via en forenklet registreringsordning på Skatteetatens nettsted www.voesnorway.com.

Den forenklede registreringsordningen har store likheter med de reglene medlemslandene i EU har hatt siden 2003. Flere tilbydere av elektroniske tjenester som berøres av regelendringen er derfor allerede kjent med innholdet.

Her er noen eksempler på elektroniske tjenester det må betales merverdiavgift av:

Elektronisk tjeneste Eksempel
Levering og hosting av nettsteder, fjernvedlikehold av programvare og maskinvare • Nettsteds hosting og nettside hosting
• Automatisert online fjernvedlikehold av programvare
• Fjernforvaltning av systemer
• Online datavarehus
Online levering av lagringsplass
Programvare og oppdatering av programvare

• Adgang til eller nedlastning av programvare (inkludert anskaffelses / regnskapsprogamvare og anti-virus programvare) samt oppdateringer
• Nedlasting av bannerblokkere
• Nedlasting av drivere
• Automatisert online installering av filtre på nettsider
• Automatisert online installering av brannmur

Levering av bilder, tekster og informasjon og tilgang til databaser • Adgang til eller nedlastning av skrivebordstema
• Adgang til eller nedlasting av bilder eller skjermsparere
• Digitalisert innhold av bøker og andre elektroniske publikasjoner
• Abonnement på online aviser og tidsskrifter
• Weblogs og nettsidestatistikker
• Online nyheter, trafikkinformasjon og værrapporter
• Online informasjon som automatisk genereres av programvare etter spesifikasjon fra bruker, eksempelvis kontinuerlig oppdatert børsinformasjon
• Annonseplass, herunder bannerreklame
Bruk av søkemotorer og internettregistre
Levering av musikk, film, spill, kringkasting og politiske, kulturelle, artistiske, sportslige, vitenskapelige og underholdningsmessige hendelser og begivenheter • Adgang til eller nedlasting av musikk på datamaskiner og mobiltelefoner
• Adgang til eller nedlasting av ringetoner, jingler, utdrag eller andre lyder
• Adgang til eller nedlastning av film
• Nedlasting av spill på datamaskinger og mobiltelefoner
• Adgang til onlinespill som er avhengig av internett eller andre lignende elektroniske nett, hvor spiller befinner seg langt fra hverandre
• Internettbasert kringkasting av hendelser og begivenheter, eksempelvis nett-tv, nett-radio. Dette gjelder selv om kringkasting samtidig skjer over tradisjonelt radio eller tv-nett. (dette er et avvik fra EUs definisjon, og er begrunnet med at også elektroniske kommunikasjonstjenester er omfattet av begrepet ”elektroniske tjenester”, jf. omtale ovenfor.
Levering av fjernundervisning

• Automatisert fjernundervisning som er avhengig av internett eller lignende elektroniske nett og som kun krever begrenset eller ingen menneskelig inngripen, herunder virtuelle klasserom. En tjeneste hvor internett eller lignende nett i hovedsak brukes som kommunikasjonsmiddel mellom lærer og elev, er ikke en elektronisk tjeneste
• Studiemateriale som besvares av eleven online og bedømmes automatisk uten menneskelig inngripen

Andre tjenester • Onlineauksjoner, markedsplasser og shoppingportaler som baserer seg på automatiserte databaser og datainput fra kunder, og som krever begrenset eller ingen menneskelig inngripen