MVA - endring av retningslinjene for tilbakegående avgiftsoppgjør

Finansdepartementet har i sin fortolkningsavgjørelse av 16. november 2007 om justeringsreglene foretatt presiseringer som innvirker på retningslinjene for tilbakegående avgiftsoppgjør.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringene trådte i kraft 1. januar 2008. Endringene gjelder to forhold:

1. Treårsfristen gjelder ikke i tilfeller hvor den inngående avgiften vil være gjenstand for justering

Etter dagens retningslinjer gis det ikke tilbakegående avgiftsoppgjør for inngående avgift lenger tilbake i tid enn tre år fra tidspunktet for fremsettelse av søknad.  I Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 uttales at denne begrensningen ikke bør gjelde i tilfeller hvor den inngående avgiften vil være gjenstand for justering, jf. merverdiavgiftsloven §§ 26 b flg.  For andre anskaffelser enn kapitalvarer videreføres treårsregelen. 

2. Presiseringer i forhold til utleide bygg og anlegg

Finansdepartementet uttaler videre i fortolkningsuttalelsen at det ikke kan gis tilbakegående avgiftsoppgjør for byggetiltak (kapitalvarer) vedrørende utleiebygg registrert etter forskrift nr. 117 hvis bygget eller de aktuelle deler av det ikke er leid ut før etter at byggetiltakene er fullført.  Dette vil kun gjelde selve utleiebyggene eller anleggene, ikke andre anskaffelser som benyttes i utleievirksomheten, f. eks. arbeid på egne kontorlokaler.

I og med at det kan være vanskelig eksakt å forutsi datoen for ferdigstillelsen av byggearbeider, antas at det bør innføres en frist eller overgangsperiode etter ferdigstillelsen hvor det tillates at lokalene ikke er utleid uten at tilbakegående avgiftsoppgjør nektes.  Denne perioden settes til seks måneder.

KILDE: Skatteetetens uttalelse, 24. april 2008