MVA - Høyesterettsdom om fradragsrett

Høyesterett har behandlet spørsmål om et oljeserviceselskap kunne kreve fradrag for inngående merverdiavgift påløpt ved betaling for transporten av de ansatte fra hjemsted og til helikopterbasene på land.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Etter merverdiavgiftsloven kan næringsdrivende kreve fradrag for inngående avgift ved anskaffelser som er «til bruk i virksomhet» med avgiftspliktig omsetning. Et vilkår for å få fradrag er at avgiften er relevant for selskapets virksomhet og står i tilstrekkelig nær og natulig tilknytning til denne. Arbeidsgivers dekning av anskaffelser som er av privat karakter, omfattes ikke. Høyesterett kom til at kostnadene til anskaffelse av transport for de ansatte til helikopterbasene ikke var en anskaffelse til bruk i virksomheten. Det ble blant annet lagt vekt på at anskaffelsen ikke var til direkte bruk i selskapets virksomhet, at reisen skjedde i de ansattes fritid og uten at de ansatte utførte arbeid for virksomheten, og at dette var en type kostnader som normalt ble dekket av den ansatte.

Høyesterett kom til at anskaffelsen ikke hadde en slik virksomhetstilknytning at merverdiavgiften kunne fradragsføres etter merverdiavgiftsloven § 21 (nåværende § 8-1).

KILDE: Halliburtondommen av 30. september 2011, HR-2011-1847-A.