MVA - når er alternativ behandling unntatt fra merverdiavgiftsplikt

Hva skal til for å omsette alternativ behandling uten at det skal beregnes merverdiavgift?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Autorisert helsepersonell

Alternativ behandling som utføres av helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter Helsepersonelloven § 48 og § 49 omfattes av merverdiavgiftsunntaket for alternativ behandling, jf. Merverdiavgiftsloven § 3-3 første ledd. For eksempel gjelder dette behandling som utføres av lege, sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, jordmor, kiropraktor, fysioterapeut, ergoterapeut, optiker, ortoptist, fotterapeut, tannlege og tannpleier. For at unntaket skal få anvendelse er det en forutsetning at tjenesten som ytes er av en slik art at den naturlig faller innenfor rammen av yrkesgruppens virksomhet, se omtale av regelverket i Merverdiavgiftshåndboken (6. utg.) pkt. 3-2.2.

Frivillig registrerte utøvere

For andre som ikke er "autorisert helsepersonel" slik som beskrevet over kan alternative behandlingsformer bli unntatt fra merverdiavgiftsplikt når de ytes av utøvere som er registrert i den frivillige registerordningen for utøvere av alternativ behandling, jf. Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling og Merverdiavgiftsloven § 3-3 første ledd. Les omtale av regelverket i Merverdiavgiftshåndboken (6. utg.) pkt. 3-3.

Brønnøysundregistrene registrerer utøver av alternativ behandling i registeret dersom:

1. Det er dokumentert at utøveren er medlem av godkjent organisasjon. Utøveren skal oppgi organisasjonsnummer, navn og adresse for utøverorganisasjonen.

2. Utøveren enten:

a) er registrert som selvstendig næringsdrivende i Enhetsregisteret,

b) er deltager i ansvarlig selskap som er registrert i Enhetsregisteret, eller

c) er ansatt hos arbeidsgiver som er registrert i Enhetsregisteret. Det må fremlegges dokumentasjon på ansettelsesforhold.

3. Utøveren har innsendt dokumentasjon på at vedkommende har gyldig forsikring for det økonomiske ansvar som kan oppstå overfor pasienter i forbindelse med behandlingsvirksomhet, eventuelt bekreftelse på ansettelsesforhold og dokumentasjon på at utøverens virksomhet er dekket av arbeidsgivers forsikring eller sikkerhetsstillelse.

4. Utøveren har oppgitt fødselsnummer eller D-nummer, navn og bostedsadresse, samt organisasjonsnummer, navn og adresse til den enhet hvor den alternative behandling utøves.

5. Utøveren har oppgitt den tittel eller behandlingsform utøveren ønsker å registreres under.

En oversikt over godkjente utøverorganisasjoner finner du på Brønnøysundregistrenes internettside.

Omsetning av akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisin, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje var frem til 1. januar 2011 unntatt selv om utøveren ikke var registrert i ovennevnte register. Sistnevnte var en overgangsordning slik at ovennvnte register skulle bli etablert tilfredsstillende før registreingskravet ble endelig.