MVA - Ny forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Nye uttaks- og justeringsregler er innført med virkning fra 1. januar 2008. Finansdepartementet har fastsatt en justeringsforskrift og en tilhørende fortolkningsuttalelse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nye bestemmelser om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer (fast eiendom og driftsmidler over en viss verdi) innebærer:

Alle anskaffelser av kapitalvarer foretatt etter 1. januar 2008 rammets av de nye reglene som er lovfestet  i merverdiavgiftsloven §§ 26 b, 26 c, 26 d og 26 e. Bestemmelsene innebærer at inngående merverdiavgift på kapitalvarer årlig skal justeres opp eller ned etter som bruken innenfor eller utenfor avgiftsområdet endres. Justeringsbestemmelsene gjelde ikke for merverdiavgift på reparasjons- og vedlikeholdskostnader på fast eiendom. Det er fastsatt en nedre beløpsgrense på 50 000 og 100 000 kroner i inngående merverdiavgift knyttet til henholdsvis driftsmidler og fast eiendom for at bestemmelsen skal gjelde. Beløpsgrensene innebærer at ikke et hvert innkjøp av driftsmiddel eller enhver om- eller påbygging av fast eiendom omfattes av justeringsbestemmelsene. Driftsmidler skal justeres i 5 år og fast eiendom skal justeres i 10 år. 

Hensikten med justeringsbestemmelser for kapitalvarer er at merverdiavgiftsberegningen i større grad skal gjenspeile de reelle forhold, både faktisk og økonomisk, hos det enkelte avgiftssubjekt. Dessuten vil bestemmelser om justering av fradraget for kapitalvarer motvirke avgiftstilpasninger. Innen EU er for øvrig alle land forpliktet til å ha slike justeringsbestemmelser for kapitalvarer i sine merverdiverdiavgiftsregelverk.

Merk at ovennevnte informasjon kun tar for seg justeringsreglene og ikke endringene i uttaksreglene.

 

Vi planlegger kurs om ovennevnte regler utåver våren 2008. Følg med i våre nyhetsbrev eller ta kontakt med kursavdeling for nærmere informasjon!