MVA - Skattedirektoratets melding nr. 8/2011, praktisering av pkt. 2.1 og 3.1 er stilt i bero

Skattedirektoratet har i brev til skattekontorene av 6. desember 2011 uttalt at skattekontorene inntil videre ikke skal håndheve retningslinjer som er gitt i SKD-melding nr. 8/2011 punkt 2.1 og 3.1.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dette innebærer at SKD-melding nr. 8/2011:

  • punkt 2.1 der det ble det gitt retningslinjer om at midlertidig brukstillatelse på deler av et bygg skal medføre at justeringsperioden for hele bygget begynner å løpe

og 

  • punkt 3.1 der det ble stilt krav om at det ved søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør skulle foreligge et "virksomt" leieforhold

inntil videre ikke skal håndheves. Bakgrunnen for at deler av rettningslinjene stilles i bero er innspill fra bransjen med spørsmål om en fornyet vurdering av det omkringliggende regelverket.

Skattedirektoratet melder om at en ny orientering vil gå ut straks det foreligger en avklaring. 

KILDE: Iverksettelse av SKD medling nr. 8/2011 pkt. 2.1 og 3.1 – Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene 6.12.11